Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Monitoring wizyjny obiektów infrastruktury krytycznej

Printer Friendly and PDF

leadOsoby mające choćby znikomy kontakt z systemami zabezpieczeń wiedzą, iż każdy z nich powinien być projektowany z uwzględnieniem indywidualnego scenariusza zagrożeń dla wybranego obiektu oraz warunków środowiskowych charakterystycznych dla strefy klimatycznej, w której system będzie później eksploatowany. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przykładowych realiów projektowania i eksploatacji systemów monitoringu wizyjnego wdrażanych w obiektach tzw. infrastruktury krytycznej w odległych miejscach naszego globu.

Elektrownie wiatrowe w Ameryce Południowej

Chile jest bez wątpienia jednym z największych eksporterów miedzi na świecie i ma powiązania handlowe z gospodarczym supermocarstwem – Chinami. Pomimo bogatych złóż minerałów Chile posiada ograniczone źródła energii, co spowodowało podjęcie intensywnych działań w celu rozwoju odnawialnych źródeł energii. W konsekwencji elektrownie wiatrowe pojawiają się na terenie całego kraju. Urządzenia te wymagają stałego monitorowania i zabezpieczenia przez 24 godziny na dobę i przez siedem dni w tygodniu, co pozwala na nieprzerwaną produkcję energii. Elektrownie wiatrowe są wyposażane w nowe systemy nadzoru, na które składa się szereg kamer, czujek, systemów komunikacji i w których wykorzystywane są aplikacje służące do zarządzania systemem i do rejestracji obrazów z kamer. Celem zastosowania tych urządzeń jest monitorowanie turbin wiatrowych oraz strefy graniczącej z elektrownią w celu zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie adekwatnym do charakteru obiektu. Zastosowanie szybkoobrotowych kamer PTZ w wersji sieciowej pozwala na transmisję wszystkich sygnałów wizyjnych do centralnej sterowni. Poszczególne składniki systemu są uaktywniane dzięki detekcji ruchu w obrazie telewizyjnym, a ponadto do portów wejścia/wyjścia wszystkich kamer są podłączone dodatkowe czujki. Umożliwia to powiadomienie operatorów w sterowni o nietypowych lub podejrzanych zdarzeniach na chronionym obszarze. Kamery są zamontowane w różnych punktach, między innymi przy głównych wejściach i na obszarze udostępnionym osobom znajdującym się na terenie elektrowni wiatrowej. Oprócz obrazu do dekoderów przesyłane są również dane, w których zakodowane są informacje głosowe umożliwiające ogłaszanie komunikatów przez system interkomowy. W centrum sterowania pracownicy ochrony uważnie śledzą sytuację i podejmują niezbędne działania, wykorzystując w tym celu specjalistyczne oprogramowanie typu VMS, którego zadaniem jest rejestrowanie obrazu, dźwięku oraz danych tekstowych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie obsługuje systemy składające się z cyfrowych kamer IP, serwerów wizyjnych i rejestratorów sieciowych. Dzięki inteligentnej analizie treści obrazu tylko niektóre zapisy są utrwalane na jednym z dwóch serwerów sieciowych. Zapewnia to bezpieczeństwo zarówno samej elektrowni wiatrowej, jak i jej pracowników i osób znajdujących się na jej terenie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, można wykorzystać zarchiwizowane nagrania jako dowody sądowe.

Ze względu na to, że inwestor jest zadowolony z działania systemu, projekt ten jest powielany w innych ważnych elektrowniach i zakładach energetycznych na terenie całego Chile. Wprowadzono nawet monitorowanie dużych stacji transformatorowych, wykorzystując do tego celu kamery termowizyjne, których zadaniem jest monitorowanie temperatury transformatorów, jak również detekcja potencjalnych intruzów stanowiących zagrożenie dla infrastruktury. Skuteczność tych kamer jest praktycznie niezależna od panujących warunków atmosferycznych oraz natężenia światła słonecznego oświetlającego obserwowaną scenę.

Porty przeładunkowe w Azji

Przez tętniące życiem porty basenu Morza Południowochińskiego przechodzą rocznie miliony kontenerów. Rejon ten stał się ważnym ośrodkiem handlowym w politycznej i ekonomicznej organizacji Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Każda minuta zwłoki, gdy towary znajdują się w porcie, ma decydujące znaczenie ekonomiczne. W związku z tym władze portowe w Tajlandii postanowiły zwiększyć produktywność i wydajność, zachowując przy tym niskie koszty operacyjne, między innymi poprzez usprawnienie systemu nadzoru wizyjnego. Przez wiele lat kontenery przechodzące przez port musiały być skanowane i rejestrowane ręcznie. Wiązało się z tym również sprawdzanie zawartości pojemników, odprawa celna, klasyfikowanie i sortowanie ładunków importowanych albo eksportowanych. Skanowanie jednego kontenera trwało ponad minutę, dlatego półtorakilometrowa droga prowadząca do portu była często zakorkowana, a kierowcy półciężarówek i innych pojazdów spedycyjnych tracili dużo czasu, czekając na odprawę. Opóźnienia były coraz większe, dlatego władze portowe Tajlandii zleciły poprawienie jakości istniejącego systemu sieciowego i zautomatyzowanie procesu skanowania kontenerów. Aby zrealizować ten cel, stworzono sieć, która korzysta z programu do automatycznej analizy treści obrazów i programu do rozpoznawania numerów w celu identyfikacji oraz katalogowania kontenerów. W dedykowanej sieci strukturalnej pracują setki kamer PTZ IP z wbudowanym oprogramowaniem monitorującym jakość obrazu. Funkcja ta jest bardzo istotna w całym procesie, ponieważ umożliwia odpowiednio wczesne wychwycenie spadku jakości obrazu z danej kamery na skutek obecności kurzu, pyłu czy pajęczyn, zapobiegając w ten sposób wielu błędom systemu inteligentnej analizy obrazu, a co za tym idzie – błędnej identyfikacji kontenerów. Kamery rejestrują, kodują i przesyłają materiał wizyjny do centralnej sterowni, gdzie operatorzy podejmują, w razie potrzeby, odpowiednie działania. Wysoki stopień szczelności kamer oraz zastosowanie systemów służących do osuszania wnętrz obudów zapobiega gromadzeniu się wilgoci, dzięki czemu każdy z punktów kamerowych może podołać wyzwaniom pojawiającym się w codziennej pracy w infrastrukturze portowej. System umożliwia skrócenie czasu obsługi jednego kontenera z 50 do 15 sekund. Oprócz dostarczania materiału wizyjnego kamery transmitują dźwięk. Funkcja ta jest wykorzystywana do komunikacji głosowej między sterownią a kierowcami ciężarówek. Kanał dźwiękowy jest wykorzystywany również do ogłaszania komunikatów przez system interkomowy. Ponadto do centralnej sterowni przesyłany jest obraz z blisko stu kamer stacjonarnych, zainstalowanych na terenie całego portu, dzięki czemu możliwa jest skuteczna ochrona pracowników i mienia portowego. Działanie systemu jest dodatkowo usprawnione dzięki zastosowaniu szczelnej ochrony obwodowej terenu portu, zintegrowanej z systemem nadzoru wizyjnego, co pozwala na korelowanie obrazu z wybranej kamery ze strefą, w której doszło do aktywacji czujek. Takie rozwiązanie zapewnia szybkie sprawdzenie, co było przyczyną alarmu. W efekcie kontenery są dostarczane do wyznaczonych miejsc szybciej niż kiedyś, czyli przed wdrożeniem systemu, co umożliwia zmniejszenie kosztów.

Podsumowanie

W krajach szybko rozwijających się gospodarczo posiadanie wystarczającej ilości energii oraz wdrażanie innowacyjnych technologii, w tym również inteligentnych systemów monitoringu wizyjnego, ma duży wpływ na ten gospodarczy wzrost oraz bezpieczeństwo ludzi i obiektów. Technologie wykorzystywane w infrastrukturze krytycznej sprawiają, że urządzenia są trwałe i niezawodne w działaniu, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

Jakub Szyszka
C&C Partners Telecom

 

Zabezpieczenia 7/2013

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony