Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

POLON 6000 – centrale o architekturze rozproszonej (cz. 2). Przełomowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektów

Printer Friendly and PDF

W numerze 2/2014 Zabezpieczeń omówiona została ogólna koncepcja budowy najnowszego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000. Niniejsza część zawiera informacje dotyczące modułów funkcjonalnych oraz elementów liniowych, które mogą pracować w tym systemie.

Moduły funkcjonalne centrali

O ogromnej funkcjonalności i elastyczności systemu POLON 6000 decyduje możliwość niemal dowolnego składania central z klocków. Tymi klockami są moduły funkcjonalne, pełniące określone role w pracy systemu.

fot1

Fot. 1. Moduł linii dozorowych MLD-61

fot2

Fot. 2. Moduł linii dozorowych MLD-62

fot3

Fot. 3. Moduł kontrolno-sterujący MKS-60

fot5

Fot. 4. Moduł wyjść przekaźnikowych MPK-60

fot5

Fot. 5. Moduł wyjść sygnałowych MWS-60

fot6

Fot. 6. Moduł wejść kontrolnych MWK-60

Moduły są instalowane w obudowach węzłów na szynach instalacyjnych. Łączność modułów funkcjonalnych z głównym sterownikiem (MCS-60) odbywa się poprzez zdublowaną magistralę komunikacyjną. Obie magistrale rozprowadzane są poprzez szynę transmisyjną. Każdy moduł jest przystosowany do zamontowania na tej szynie transmisyjnej. Wszystkie moduły mają niezależne dla obu magistral sprzętowe kontrolery kierunku transmisji, zapobiegające zawieszeniu się magistrali w przypadku uszkodzenia modułu. Zasilanie modułów odbywa się przez dwa niezależne tory zasilania centralowego, rozprowadzane poprzez szynę transmisyjną.

Wszystkie moduły funkcjonalne posiadają identyczne wymiary i są przystosowane do zamontowania na płycie montażowej.

MLD-61 – moduł linii dozorowych z przetwornicą 27 V

Moduł linii dozorowych z przetwornicą 27 V jest interfejsem komunikacyjnym pomiędzy centralą a elementami liniowymi. Linie dozorowe są zasilane z izolowanego źródła napięcia +27 V.
Transmisja sygnałów odbywa się przez łącza optyczne, dzięki czemu uzyskuje się dużą odporność na zakłócenia. Moduł pozwala na przyłączenie dwóch linii (pętli) dozorowych. Wyposażony został w łączówki z wyprowadzonym napięciem 27 V, co pozwala zasilić jeden dodatkowy, tańszy moduł liniowy MLD-62 (bez przetwornicy), dzięki czemu może obsłużyć do czterech linii (pętli) dozorowych. Moduł obsługuje dołączone linie dozorowe zarówno w układzie pętlowym – typ A, jak i w układzie promieniowym – typ B.

MLD-62 – moduł linii dozorowych bez przetwornicy

Moduł MLD-62 jest interfejsem komunikacyjnym pomiędzy centralą a elementami liniowymi, podobnie jak moduł MLD-61. Pełni funkcję zwiększającą liczbę linii dozorowych. Stanowi tańszą wersję modułu MLD-61, ponieważ nie ma przetwornicy izolowanego napięcia liniowego 27 V, niezbędnego do zasilania linii dozorowych. Może pracować tylko w parze z modułem MLD-61, który wyposażono w przetwornicę wytwarzającą izolowane napięcie 27 V. Oba moduły mają specjalne łączówki: wyjście 27 V w module MLD-61 i wejście 27 V w module MLD-62, umożliwiające proste połączenie, takie jak pokazano na rys. nr 1.

Komunikacja z centralą odbywa się przez łącza optyczne, dzięki czemu uzyskuje się dużą odporność na zakłócenia. Moduł pozwala na przyłączenie dwóch linii (pętli) dozorowych.

Pozostałe dane techniczne modułu MLD-62 są identyczne jak modułu MLD-61.

MKS-60 – moduł kontrolno-sterujący

fot7

Fot. 7. Moduł wyjść przekaźnikowych 230 V – MPW-61

Moduł MKS-60 służy do sygnalizacji optycznej, sygnalizacji akustycznej, diagnostyki, wizualizacji, archiwizacji wybranych parametrów i parametryzacji stanów centrali. Moduł posiada:

  • dwa wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe bistabilne,
  • dwa wyjścia napięciowe nadzorowane,
  • dwa wejścia linii kontrolnych.

Układ sterowania przekaźnikami wyposażono w funkcję umożliwiającą zaprogramowanie bezpiecznej pozycji styków w przypadku zaniku zasilania, tzw. stanu bezpiecznego (fail-safe). Każde wyjście przekaźnikowe zawiera układ kontroli ciągłości, który można włączyć lub wyłączyć zworkami S1 i S2. Wyjścia napięciowe wyposażono w układ nadzorowania pozwalający wykryć przerwę, zwarcie oraz przeciążenie dołączonych linii.

MPK-60 – moduł wyjść przekaźnikowych
(cztery wyjścia)

Moduł MPK-60 jest wyposażony w cztery programowane uniwersalne wyjścia przekaźnikowe przeznaczone do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Posiada przekaźniki bistabilne umożliwiające zaprogramowanie bezpiecznego położenia styków w przypadku zaniku zasilania – tzw. stanu bezpiecznego (fail-safe). Każde wyjście przekaźnikowe zawiera układ kontroli ciągłości, który można włączyć lub wyłączyć zworkami S1 i S2.

 

MWS-60 – moduł wyjść sygnałowych
(cztery wyjścia 24 V)

Moduł MWS-60 steruje urządzeniami alarmowymi. Wyposażony jest w cztery wyjścia napięciowe zawierające układ nadzorowania, który pozwala wykryć przerwę, zwarcie oraz przeciążenie dołączonych linii.

MWK-60 – moduł wejść kontrolnych
(osiem wejść)

tab1

Tab. 1. Typy elementów szeregu 6000

Moduł MWK-60 nadzoruje urządzenia przyłączone do systemu, poprzez analizę stanu linii kontrolnych. Jest wyposażony w osiem wejść linii kontrolnych, które mogą pracować w trybie analizy dwustanowej (stan normalny i stan aktywny) lub trzystanowej (stan normalny i dwa stany aktywne). Stan, w jakim znajduje się linia kontrolna, jest określany przez wartość rezystancji linii przyłączonej do zacisków wejściowych.

MPW-61 – moduł wyjść przekaźnikowych 230 V

Moduł MPW-61 umożliwia sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi zasilanymi z sieci napięcia przemiennego 230 V, takimi jak wentylatory nawiewne lub wywiewne, kurtyny i rolety dymowe, oddzielenia przeciwpożarowe. Moduł ma:

  • dwa wyjścia przekaźnikowe bezpotencjałowe o obciążalności 230 V / 5 A (PK1 i PK2),
  • dwa wejścia linii kontrolnych (LK1 i LK2).

MD-60 – moduł drukarki

Moduł drukarki jest wyposażony w drukarkę termiczną, która umożliwia wydruk zdarzeń bieżących w systemie oraz pamiętnik zdarzeń. Wykrywa i sygnalizuje brak papieru oraz brak przyłączenia drukarki.

MTI-61 – moduł transmisji bez separacji galwanicznej

Moduł transmisji bez separacji służy do połączeń kanałów transmisyjnych między obudowami systemu rozproszonego. Stosowany jest dla połączeń na odległość do trzech metrów. Dodatkowo zawiera dwa tory zasilania.

MTI-62 – moduł transmisji z separacją galwaniczną

tab2

Tab. 2. Typy elementów szeregu 4000

Moduł transmisji z separacją galwaniczną służy do połączeń kanałów transmisyjnych między obudowami systemu rozproszonego. Stosowany jest dla połączeń do 1200 metrów.

MTI-63 – moduł transmisji światłowodowej

Moduł transmisji światłowodowej służy do połączeń węzłów w systemie POLON 6000 za pomocą światłowodów.

MZ-60-xxx – moduł zasilający

Moduł zasilający MZ-60-xxx składa się z zasilacza (modułu mocy) oraz modułu kontroli zasilania MZP-60. Może być montowany w obudowie centrali zamiennie z płytami montażowymi.

Moduły zasilania występują w dwóch wykonaniach, różniących się dostarczaną mocą:

  • 150 W (5 A przy 30 V),
  • 300 W (10 A przy 30 V).

Elementy liniowe stosowane w systemie POLON 6000

Elementy liniowe to wszystkie dostępne elementy pracujące na dowolnej linii dozorowej systemu POLON 6000.

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie POLON-ALFA w tworzeniu nowoczesnych systemów sygnalizacji pożarowej zaowocowało powstaniem opisanego innowacyjnego systemu bezpieczeństwa pożarowego.

rys1

Rys. 1. Połączenie modułów linii dozorowych MLD-61 i MLD-62

W kolejnym numerze Zabezpieczeń będziecie Państwo mogli przeczytać o kolejnych nowościach w ramach systemu POLON 6000 – nowych elementach liniowych.

 

mgr inż. Mariusz Radoszewski
POLON-ALFA

 

Zabezpieczneia 3/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony