Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

POLON 6000 – centrale o architekturze rozproszonej (cz. 3). Przełomowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektów

Printer Friendly and PDF

leadW dwóch poprzednich numerach Zabezpieczeń ogólnie opisano system sygnalizacji pożarowej POLON 6000 (zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianym materiałem) oraz moduły funkcjonalne systemu. Żaden nowoczesny system sygnalizacji pożarowej, a takim jest POLON 6000, nie zdziała jednak wiele bez odpowiednich elementów liniowych. O najważniejszych z nich przeczytacie Państwo w niniejszej części artykułu.

1. Najnowsze elementy serii 6000

POLON 6000, jako najnowszy i najnowocześniejszy system sygnalizacji pożarowej Polon-Alfa, rozpoczyna nową erę w historii firmy. Jego innowacyjne cechy wymusiły opracowanie nowych elementów z nim współdziałających, umożliwiających wykorzystanie wszystkich jego właściwości. Nowe elementy w systemie będą sygnowane wspólnym oznaczeniem „6000”. Wśród nowości znajdą Państwo czujki pożarowe, sygnalizatory w różnych wersjach oraz pętlowe elementy kontrolno-sterujące.

Wspólne dla elementów liniowych są m.in. dodane funkcje wewnętrznej pamięci zdarzeń (od tego momentu oprócz pamięci zdarzeń, zaimplementowanej w samej centrali, dostępna będzie też pamięć zdarzeń zapisywana w każdym pojedynczym elemencie), funkcja łatwej lokalizacji elementu w pętli (w przypadku czujek aktywowana magnesem, który wystarczy przyłożyć do obudowy, a w przypadku pozostałych elementów – wbudowanymi przyciskami). Te cechy systemu POLON 6000 są charakterystyczne zarówno dla elementów nowego szeregu 6000, jak i elementów dotychczasowego szeregu 4000, z których wiele będzie można użyć w nowych centralach (pełen spis kompatybilnych elementów serii 4000 znajdą Państwo w ostatnim numerze Zabezpieczeń).

DUT-6046 – wielosensorowa czujka dymu i ciepła

Wielosensorowa czujka dymu i ciepła DUT-6046 jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym lub następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy, powodowane np. przez parę wodną i pył.

Są cztery podstawowe tryby pracy czujki, które umożliwiają użytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy w określonym środowisku:

 • tryb 1 – współzależna praca dwóch detektorów dymu i dwóch detektorów ciepła,
 • tryb 2 – współzależna praca dwóch detektorów dymu,
 • tryb 3 – urządzenie pracuje jako czujka ciepła w klasie A1R,
 • tryb 4 – niezależna praca dwóch detektorów dymu i dwóch detektorów ciepła.

 

fot1

Fot. 1. DUT-6046

fot2

Fot. 2. DTC-6046

 tab1tab2 
DTC-6046 – wielosensorowa czujka dymu, temperatury i tlenku węgla

Wielosensorowa czujka dymu, ciepła i tlenku węgla DTC-6046 jest przeznaczona do wykrywania pożaru w jego początkowym stadium rozwoju, w którym pojawia się dym lub następuje wzrost temperatury oraz może pojawić się tlenek węgla. Czujka ta charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zwiększa odporność na fałszywe alarmy, spowodowane np. przez parę wodną i pył, a jednocześnie umożliwia zachowanie małych rozmiarów i estetycznego wyglądu czujki.

Można zaprogramować wiele trybów działania czujki, które umożliwiają użytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy w określonym środowisku, np. można ustawić współzależne działanie sensorów (dwóch dymu IR i UV, dwóch ciepła i sensora CO), niezależne działanie poszczególnych sensorów, sumę dowolnych sensorów, działanie w koincydencji przynajmniej dwóch sensorów itd.

TUN-6046 – uniwersalna czujka ciepła

Uniwersalna czujka ciepła TUN-6046 jest przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach, w których w pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom.

Czujka TUN-6046 jest czujką uniwersalną, którą można z poziomu centrali programować jako nadmiarową lub różniczkowo-nadmiarową. Można także zmieniać klasę czujki, dostosowując ją do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wybór jednej z klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR, zgodnie z polską normą PN-EN 54-5.

DOP-6001 – adresowalna, liniowa czujka dymu

Adresowalna, liniowa czujka dymu DOP-6001 jest przeznaczona do wykrywania dymu powstającego we wczesnym stadium rozwoju pożaru. Czujka znajduje się w sprzedaży już od lutego 2012 r. i cieszy się wśród instalatorów niesłabnącą popularnością.

Nadaje się zwłaszcza do ochrony pomieszczeń, w których w pierwszej fazie pożaru spodziewane jest pojawienie się dymu, a także pomieszczeń dużych, w których należałoby zastosować dużą liczbę punktowych czujek dymu. Czujka ma wbudowane układy automatycznej kompensacji zabrudzenia własnego układu optycznego i kompensacji wpływu warunków otoczenia. Te układy powodują, że zachowuje stałą czułość i zdolność do wykrywania zagrożenia pożarowego przez długi czas. Gdy zabrudzenie będzie już tak duże, że zacznie zagrażać poprawności odczytu, czujka zgłosi stan uszkodzenia. Należy wówczas ją oczyścić.

EKS-6xxx – adresowalne, pętlowe elementy kontrolno-sterujące

Elementy kontrolno-sterujące typu EKS-6000 są przeznaczone do uruchamiania na sygnał z centrali urządzeń przeciwpożarowych i alarmowych (poprzez zmianę stanu styków przekaźników). Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanych urządzeń i poprawności ich zadziałania. Mogą też kontrolować stany dowolnych urządzeń, niekoniecznie sterowanych przez nie.

Elementy kontrolno-sterujące typu EKS-6000 są dostępne w następujących odmianach konfiguracyjnych:

 • EKS-6040 (4 wejścia niskonapięciowe),
 • EKS-6004 (4 wyjścia),
 • EKS-6022 (2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia),
 • EKS-6044 (4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia),
 • EKS-6202 (2 wejścia wysokonapięciowe, 2 wyjścia),
 • EKS-6400 (4 wejścia wysokonapięciowe).
fot3

Fot. 3. TUN-6046

fot4

Fot. 4. DOP-6001

 tab3tab4 

Elementy typu EKS-6000 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 6000.

Działanie elementów może być programowane i polega na wyborze:

 • rodzaju pracy wyjścia sterującego (wyjście wyłączone, działanie ciągłe, impulsowe, cykliczne, cykliczne skończone),
 • opcji nadzorowania ciągłości przewodu przyłączonego do wyjścia sterującego,
 • stanu bezpiecznego wyjścia sterującego – funkcja fail safe (bez zmiany, niewysterowane, wysterowane),
 • funkcji, jaką spełnia wejście (kontrolne, alarmowe),
 • sposobu działania wejścia niskonapięciowego (NO, NC) lub wejścia wysokonapięciowego (napięcie – dozór, brak napięcia – aktywny),
 • czasów opóźnienia wysterowania, wysterowania, opóźnienia kasowania i kasowania.

 

fot5

Fot. 5. EKS-6xxx

fot6

Fot. 6. SAW-6xxx

tab5tab6

SAW-6xxx – adresowalne, pętlowe sygnalizatory tonowe i tonowo-głosowe

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001/6006 są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożaru w sposób tonowy (SAW-6001) lub głosowy (SAW-6006). Mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 6000 i POLON 4000. Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania, np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali itp.

Sygnalizatory SAW-6001/6006 potrzebują do poprawnej pracy jednoczesnej obecności dwóch napięć zasilania:

 • z linii dozorowej,
 • z wewnętrznej baterii alkalicznej 6LR61 lub zewnętrznego zasilacza.

Obecność źródeł zasilania jest kontrolowana, a ich niesprawność sygnalizowana przez współpracującą centralę i żółte diody LED w sygnalizatorach. Poziom emitowanego dźwięku nie zmienia się w zależności od sposobu zasilania sygnalizatora. Istnieje możliwość wyboru jednego z trzech poziomów głośności sygnalizatorów.

Kodowanie adresu sygnalizatorów odbywa się automatycznie z pulpitu centrali – kod adresowy jest zapisywany w ich nieulotnej pamięci. Sygnalizatory mają wbudowane wewnętrzne izolatory zwarć.

Sygnalizator SAW-6006 w stanie alarmowania będzie odtwarzał jedną z wybranych podczas konfigurowania sekwencji ostrzegawczych (sygnał ostrzegawczy – cisza – komunikat głosowy – cisza) oraz cyklicznie błyskał czerwonymi diodami LED. Można wybrać jedną z 16 standardowych sekwencji ostrzegawczych lub indywidualnie zaprogramować własne sekwencje, wykorzystując w tym celu specjalne oprogramowanie. Jeżeli komunikat głosowy nie zostanie ustawiony, sekwencja będzie składała się tylko z sygnału ostrzegawczego.

Sygnalizator SAW-6001 nie umożliwia programowania głosowych sekwencji ostrzegawczych.

2. Pozostałe elementy w systemie POLON 6000

Oprócz wymienionych powyżej najnowszych elementów w systemie POLON 6000 będą również pracowały elementy szeregu 4000 – choć z opisanymi w poprzedniej części artykułu wyjątkami. Jeżeli wykorzysta się zmienione oprogramowanie (najnowsze, przeznaczone do pracy w protokole 6000 w centralach POLON 6000), czujki będą uwzględniały funkcje dodatkowe, opisane we wstępie niniejszego artykułu. Można też włączyć do modułów liniowych central POLON 6000 linie dozorowe z elementami serii 4000. Funkcjonalność linii dozorowych nie zmieni się – będzie taka sama jak w dotychczasowym systemie POLON 4000. Dzięki temu będzie można łatwo rozbudowywać instalacje już istniejące, w których użyto central serii POLON 4000 (w takiej sytuacji wystarczy przełączyć dotychczasowe linie – bez żadnych zmian funkcjonalnych i programowych – do nowej centrali POLON 6000).

mgr inż. Mariusz Radoszewski
POLON-ALFA

 

Zabezpieczenia 4/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony