Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Protec 6400 – innowacja w ochronie przeciwpożarowej

Printer Friendly and PDF

Firma D+H Polska powiększyła ofertę o nowy system sygnalizacji pożarowej Protec 6400. Jest to interaktywna, cyfrowa i adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej przeznaczona dla obiektów o średniej i dużej kubaturze, takich jak obiekty przemysłowe, hotele, biurowce, lotniska, szpitale. System charakteryzuje się wysoką odpornością na fałszywe alarmy, precyzyjnym lokalizowaniem zdarzeń pożarowych (aż 120 znaków opisu na wyświetlaczu) i można do niego przyłączyć wiele elementów pętlowych. System Protec jest znany i ceniony za wysoką jakość i niezawodność. Od lat jest stosowany w krajach Europy Zachodniej. Dzięki firmie D+H jest dostępny również w Polsce. Centrala Protec 6400 przeszła pozytywnie proces certyfikacji i posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Fot. 1. Centrala Protec 6400

Protec umożliwia transmisję dużej ilości informacji, bardziej szczegółowych niż w systemach analogowych. Centrala może pracować w różnych trybach, zgodnie z funkcją obiektu i panującymi w nim specyficznymi warunkami środowiskowymi. Czujki Protec potrafią rozpoznawać czynniki kwalifikujące zdarzenie jako pożarowe i odróżnić je od czynników wywołujących fałszywe alarmy. Z tego powodu system doskonale sprawdza się w trudnych warunkach środowiskowych.

Bezpieczna sieć

Sieć systemu tworzą rozproszone po obiekcie panele kontroli i wyświetlania (6400/DCN), panele obsługi pętli (6400/LPN) oraz ich różne konfiguracje (np. 6400/DCN/LPN) w jednej obudowie. Połączenie paneli w pętle i użycie protokołu komunikacyjnego RS485 daje pewność, że żadne pojedyncze uszkodzenie nie spowoduje wstrzymania pracy systemu. Sprawność działania sieci paneli zapewnia również przesyłanie pomiędzy nimi bieżących informacji systemowych. Można zobaczyć je w każdym panelu (6400/DCN). W celu zwiększenia bezpieczeństwa panele (6400/DCN i 6400/LPN) przechowują zaprogramowaną konfigurację systemu. Każdy z nich (6400/DCN) umożliwia także sterowanie i konfigurację całej sieci, bez potrzeby wyznaczenia jednego panelu głównego. Połączenia sieciowe mogą być realizowane za pomocą przewodów miedzianych lub światłowodów.

Fot. 2.    6000 MCP WP – adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)

Integralność systemu i zwiększona sprawność

Panele rozmieszcza się, uwzględniając strukturę obiektu oraz łatwość ułożenia okablowania. Dzięki temu pętle oraz linie sygnalizatorów są krótsze, bo przyłączone do najbliższego panelu (6400/LPN). Takie rozwiązanie pozwala nam na uniknięcie prowadzenia wszystkich przewodów systemu do jednego centralnie położonego miejsca. Tym samym zwiększa się integralność i sprawność działania całego układu, ponieważ pojedyncze zdarzenie na pętli spowoduje problemy w niewielkiej części systemu.

Fot. 3. 6000 SSR2 – adresowalny sygnalizator akustyczny

Duża elastyczność

Centrala Protec umożliwia dołączanie różnych  dodatkowych elementów pętlowych. Na pętli dozorowej mogą być montowane ręczne ostrzegacze pożarowe, adresowalne sygnalizatory akustyczne zasilane z pętli, różnego rodzaju detektory, w tym adresowalne czujki liniowe i (lub) czujki zasysające, oraz moduły. Istnieje również możliwość bezpośredniego włączenia do pętli dozorowej adresowalnego, pętlowego wyświetlacza LCD. Wszystkie elementy systemu Protec są włączone do centrali za pomocą przewodu pętlowego, dzięki czemu można znacznie obniżyć koszty okablowania.

System 6400 jest systemem rozproszonym, dlatego można go łatwo rozbudować przez dodanie paneli obsługi pętli (6400/LPN). Każda z czterech pętli umożliwia przyłączenie do 127 interaktywnych, adresowalnych urządzeń Protec Algo-Tec 6400, co daje łącznie 508 adresowalnych urządzeń na jeden panel (6400/LPN). Przy maksymalnym wykorzystaniu 99 paneli pojemność sieci to ponad 50000 urządzeń. Jeżeli ta liczba okaże się za mała, można stworzyć drugą sieć i połączyć je ze sobą.

Rys. 1. Programowanie różnych trybów pracy z uwzględnieniem funkcji obiektu oraz panujących w nim specyficznych warunków środowiskowych

Konfiguracja

System jest programowany na miejscu, z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania komputerowego. Dane konfiguracyjne można pobrać z dowolnego panelu 6400/DCN za pośrednictwem wbudowanego portu RS232 i rozesłać siecią systemu Protec 6400. Taka metoda programowania nie tylko skraca czas konfiguracji w obiekcie, ale także pozwala tworzyć kopie bezpieczeństwa systemu.

Fot. 4. 6000PLUS/HT – interaktywna, adresowalna czujka ciepła

Szeroka gama urządzeń peryferyjnych

System Protec 6400 może współpracować z wieloma typami czujek – czujkami ciepła, czujkami optyczno-termicznymi, czujkami z dodatkowym sensorem CO, czujkami zasysającymi Cirrus Pro i samokalibrującymi się czujkami liniowymi. Poniżej wymienione są niektóre z nich.

6000PLUS/HT – interaktywna, adresowalna czujka ciepła

Czujka ta jest wyposażona w półprzewodnik charakteryzujący się niską barierą reakcji na energię termiczną, reagujący szybko na wszelkie zmiany temperatury. Inne czujki ciepła, które można zastosować, to 6000PLUS/HT/S, 6000PLUS/HT/SL oraz 6000PLUS/HT/TSL.

Fot. 5. 6000PLUS/OP – interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu6000PLUS/OP – interaktywna, adresowalna optyczna czujka dymu

Czujka ta gwarantuje wysoką wydajność i szybkie wykrywanie pożaru z wykorzystaniem rozproszonej wiązki światła. Można zastosować także inną optyczną czujkę dymu – 6000PLUS/OPT/S.

6000PLUS/OPHT – interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna

Jest to wysokowydajna czujka, która jest połączeniem dwóch współpracujących ze sobą detektorów. Inne możliwe do zastosowania wersje tej czujki to 6000PLUS/OPHT/S, 6000PLUS/OPHT/L, 6000PLUS/OPHT/SL, 6000PLUS/OPHT/TS, 6000PLUS/OPHT/TSL.

6000PLUS/OPHTCO – interaktywna, adresowalna czujka optyczno-termiczna z detektorem CO

Czujka ta jest bardzo wydajna i jest wyposażona w dodatkowy detektor tlenku węgla. Inne możliwe do zastosowania wersje tej czujki to 6000PLUS/OPHTCO/S, 6000PLUS/OPHTCO/L, 6000PLUS/OPHTCO/SL, 6000PLUS/OPHTCO/TSL.

Fot. 6. Czujka Cirrus Pro 200


6000PLUS/BASE – niskoprofilowe gniazdo czujek adresowalnych

Jest to gniazdo odpowiednie dla detektorów Algo-Tec 6000PLUS.

6000/MCP – adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)

Ostrzegacz ten ma wbudowany izolator zwarć. Umożliwia łatwy test z użyciem kluczyka serwisowego.

6000/SSR2 – adresowalny sygnalizator akustyczny

Sygnalizator ten jest zasilany z pętli i charakteryzuje się niskim poborem prądu. Można go dowolnie konfigurować.

6000/MICCO – moduł wejścia/wyjścia (zasilany z pętli)

Moduł ten jest wyposażony w monitorowane wejście oraz wyjście przekaźnikowe o maksymalnej obciążalności 240 V. Służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych.

6000/2IO – ma dwa monitorowane wejścia oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych.

6000/APZA – moduł konwencjonalnej linii bocznej i sygnalizatorów (zasilany zewnętrznie).

Cirrus Pro – czujka konwencjonalna, przeznaczona do bardzo wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego. Charakteryzuje się dużą odpornością na fałszywe alarmy powodowane przez kurz, opary, skroplenia, wilgoć, przepływ powietrza czy zmiany temperatury. Można ją wykorzystać jako urządzenie pętlowe po zastosowaniu dodatkowej karty adresowej.

Konrad Kowal
Senior Product Manager
D+H Polska

 

Zabezpieczenia 1/2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony