Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Seria kamer sieciowych Bosch MIC 7000 HD. Rejestrowanie ważnych szczegółów także w ekstremalnie trudnych warunkach

Printer Friendly and PDF

leadFirma Bosch oferuje nową serię kamer sieciowych PTZ MIC 7000 HD. Dostępne są dwa modele kamer.

MIC starlight 7000 HD i MIC dynamic 7000 HD. Kamera MIC starlight 7000 HD wytwarza obraz o rozdzielczości HD 720p z prędkością 60 klatek na sekundę. Czułość tej kamery w trybie czarno-białym wynosi 0,01 luksa. To wartość, przy której inne kamery nie mogłyby wytwarzać czytelnego obrazu. Kolorowy obraz o rozdzielczości HD jest wytwarzany przy oświetleniu równym 0,05 luksa. W takich warunkach inne kamery mogłyby wytwarzać tylko obraz czarno-biały. Dokładne odtwarzanie kolorów ułatwia ocenę sytuacji z punktu widzenia bezpieczeństwa. Możliwość obserwacji szybko poruszających się obiektów oraz wysoka jakość obrazu przy bardzo słabym oświetleniu sprawiają, że kamery
MIC IP starlight 7000 HD mogą być wykorzystane w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych.

Z kolei kamera sieciowa MIC dynamic 7000 HD oferuje rozdzielczość 1080p i wytwarza bogaty w szczegóły obraz zarówno w bardzo jasno oświetlonych, jak i w zaciemnionych miejscach. Duży zakres dynamiki oraz inteligenta kompensacja światła padającego wprost na obiektyw zapewniają optymalne zobrazowanie obserwowanych obiektów i ułatwiają ich identyfikację w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych. W celu dodatkowego zwiększenia wyrazistości i podwyższenia jakości obrazu obydwie kamery mają funkcję automatycznego przeciwdziałania efektowi mgły. Dzięki temu możliwe jest dynamiczne dopasowywanie trybu pracy kamery i zapewnienie najwyższej jakości obrazu także w warunkach zamglenia lub zadymienia. Rozpoznawanie istotnych obiektów w całkowitej ciemności umożliwiają dodatkowe oświetlacze MIC. Dysponują one dwoma źródłami światła: emiterami podczerwieni i światła białego. Operator systemu może zmienić rodzaj oświetlenia za pomocą myszki komputerowej. Oświetlacze mają bardzo duży zasięg, który wynosi 175 metrów.

fot1

Fot. 1. Kamera MIC z zamontowanymi oświetlaczami

Omawiane kamery są przygotowane do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach eksploatacyjnych. Wyróżniają się wysoką jakością obrazu o rozdzielczości HD oraz wytrzymałą obudową, zgodną z normami IP68 i NEMA 6P. Firma Bosch certyfikuje swoje kamery zgodnie z tymi normami. Pierwsza z nich, IP (od Ingress Protection), oznacza stopień odporności i jest uznawana praktycznie na całym świecie. Dwie występujące po oznaczeniu „IP” cyfry precyzyjnie oznaczają stopień szczelności danego produktu, który odpowiada określonym warunkom środowiskowym. Pierwsza z nich odnosi się do wnikania ciał stałych do wnętrza obudowy, natomiast druga do przedostawania się wody. „IP68” w przypadku kamery MIC oznacza, że jest ona całkowicie odporna na wnikanie ciał stałych oraz odporna na długotrwałe zanurzenie w wodzie (zgodnie z normą głębokość maksymalna wynosi w tym przypadku 1 m). Testy zgodności według NEMA (National Electrical Manufacturers Association) są popularne w Stanach Zjednoczonych. Oznaczenie „NEMA 6P” jest tożsame z „IP68”. Na uwagę zasługuje również fakt, że taki poziom hermetyczności kamery został osiągnięty bez zastosowania obudowy ciśnieniowej. Obudowy ciśnieniowe są czasami wykorzystywane w celu osiągnięcia wysokiego stopnia odporności na wpływy środowiskowe. Taka obudowa jest wypełniona gazem pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia panującego na zewnątrz o około 0,3–1,4 bara (zależne od modelu). Najczęściej używanym gazem jest suchy azot. Obudowy ciśnieniowe mają skomplikowaną konstrukcję i wymagają częstych przeglądów konserwacyjnych oraz okresowego uzupełniania gazu, co przyczynia się do wzrostu kosztów eksploatacji. Tych wad nie mają kamery Bosch MIC IP 7000.

Kolejny aspekt to odporność na korozję. Jeśli chce się wybrać kamerę, która może pracować w różnych warunkach środowiskowych, należy sprawdzić, z czego i jak został wykonany dany produkt. W tej klasie kamer znajdziemy produkty zróżnicowane cenowo.

Kamery pracujące na zewnątrz budynków muszą być skonstruowane z materiałów o odpowiedniej jakości oraz wytrzymałości. Muszą być dostatecznie odporne na silne podmuchy wiatru, opady atmosferyczne i czynniki powodujące korozję.

Korozja elektromechaniczna to zjawisko, które powstaje wskutek różnic potencjałów na powierzchniach materiałów (obudowy) znajdujących się w danym środowisku. Korozja to fizykochemiczne oddziaływanie między środowiskiem i metalem, w którego wyniku zachodzą niekorzystne zmiany właściwości tego metalu. Dlaczego dochodzi do korozji? Obudowa kamery jest wykonana z materiału, który na etapie produkcji może być zanieczyszczony drobinkami obcego metalu. Przyczynia się to do powstania ogniw galwanicznych, gdzie elektrolitem może być np. skroplona para wodna. Dochodzi wtedy do reakcji z dwutlenkiem węgla zawartym w atmosferze. W wyniku takiej reakcji tworzy się kwas węglowy. Kolejnym przykładem elektrolitu jest rozpuszczony w wodzie dwutlenek siarki, emitowany do atmosfery na skutek spalania paliwa w silnikach samochodowych. Wskutek takiej reakcji tworzy się kwas siarkowy. W wyniku zetknięcia się różnych metali z elektrolitem powstają ogniwa korozyjne, w których materiał o wyższym potencjale zachowuje się jak elektroda dodatnia, czyli anoda. Na takim elemencie  będzie zachodziło utlenianie, podczas którego atomy, cząsteczki lub jony będą traciły elektrony. Na fragmentach elementu o niższym potencjale zostaje wytworzona elektroda ujemna zwana katodą, gdzie będzie dochodziło do procesu redukcji, podczas którego atomy, cząsteczki lub jony będą pobierały elektrony.

rys1

Rys. 1. Proces korozji elektromechanicznej

Nie zawsze powodem korozji musi być zanieczyszczony metal. Takie zjawisko może również powstać na skutek połączenia dwóch metali, np. śrub mocujących obudowę wykonanych ze stali nierdzewnej, połączonych z aluminiowym korpusem. Zjawisko to nosi nazwę korozji stykowej. Pomiędzy dwa metale, które mają zróżnicowane potencjały, wdziera się woda i jako roztwór różnych elektrolitów tworzy ogniwo galwaniczne, co powoduje przepływ prądu i utlenianie elementu o wyższym potencjale.

Rysunek 1 pokazuje migrację elektronu z metalu o wyższym potencjale (anody), np. stali, do metalu o niższym potencjale (katody), np. aluminium. W tym przypadku woda morska jest elektrolitem.

Fotografia 2 przedstawia skutki korozji stykowej. Na jednym elemencie będą występowały ubytki materiału, natomiast na drugim może pojawiać się warstwa obcego metalu. Jednym z przykładów ochrony przed korozją jest dobranie odpowiedniego, mało podatnego na korozję materiału do produkcji kamery. Walcząc z korozją, można również wybierać stopy danego metalu lub też zabezpieczać metal zewnętrzną powłoką antykorozyjną.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że w wyniku korozji następuje pogorszenie działania kamery, a w skrajnych przypadkach całkowite jej uszkodzenie.
Kamery MIC IP 7000 HD zostały starannie zaprojektowane i zbudowane z użyciem materiałów wysoce odpornych na korozję. Do produkcji obudów tych kamer został użyty stop aluminium. Dodatkowo każda część metalowa została pokryta specjalnym środkiem, powszechnie stosowanym w motoryzacji, stanowiącym dodatkową powłokę antykorozyjną.

Obudowa kamery jest wykonana ze stopu odpornego na korozję, jednak nie eliminuje to opisanego powyżej zjawiska korozji elektromechanicznej powstającej na styku dwóch metali. Kamera wykonana ze stopu, przymocowana do podłoża np. stalowymi śrubami, mogłaby ulec korozji elektrochemicznej.

fot2

Fot. 2. Skutki korozji stykowej

Aby temu zapobiec, na etapie produkcji zastosowano następujące środki zapobiegawcze:

  • użyto stopu cynku wysoce odpornego na działanie korozji elektrochemicznej,
  • każda aluminiowa część w kamerze jest pokryta specjalną zewnętrzną warstwą ochronną, dzięki czemu podczas instalacji kamery poszczególne części będą skutecznie odizolowane od metalu drugiego typu.

Dodatkowo kamery MIC IP 7000 zostały przetestowane na zgodność ze standardem ASTM B117. Poddano je badaniom w komorze solnej. Próba trwała dwa tysiące godzin. Wynik testu odzwierciedlał bardzo wysoką odporność na korozję. Niemniej w środowiskach narażonych na działanie takich czynników jak roztwory soli Bosch zaleca stosowanie produktów wykonanych ze stali nierdzewnej.  

Kamery MIC 7000 HD są przeznaczone przede wszystkim do zastosowań zewnętrznych. Oferują najwyższej jakości obraz i można je wykorzystywać m.in. do monitorowania centrów miast oraz elementów infrastruktury o znaczeniu krytycznym. Kamery są optymalnie przygotowane do pracy w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, np. w temperaturach od -60 do +60 stopni Celsjusza oraz przy wilgotności dochodzącej do 100%. Są całkowicie odporne na deszcz, śnieg, pył, uderzenia wiatru i silne wstrząsy.

Michał Biela
Bosch Security Systems

 

Zabezpieczenia 5/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony