Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Sygnalizatory W2 – wybór pomiędzy serią SA-KN a SA-K

Printer Friendly and PDF
rys1

Fot. 1. SA-K7N

Sygnalizatory serii SA-KN zostały opracowane w odpowiedzi na rosnące potrzeby konsumentów. Wyposażono je w funkcje ułatwiające dopasowanie ich do różnych warunków pracy, dzięki czemu można zwiększyć skuteczność alarmowania.

Sygnalizatory SA-KN, podobnie jak sygnalizatory SA-K, są wykonane z niepalnego tworzywa ABS. Sygnał jest generowany przez przetwornik piezoelektryczny znajdujący się wewnątrz obudowy. Zakres napięć zasilających pozostał bez zmian, tak jak maksymalny poziom natężenia dźwięku. Z tego względu sygnalizatory serii SA-K mogą zostać z powodzeniem zastąpione sygnalizatorami nowszej wersji SA-KN.

Największe różnice dzielą nowe sygnalizatory SA-K7N i starsze urządzenia SA-K6 i SA-K7. Urządzenia SA-K6 i SA-K7, mimo iż są wyposażone w źródło światła w postaci diod LED, są certyfikowane jako sygnalizatory akustyczne. Ich część optyczna nie została poddana certyfikacji. Sygnalizator SA-K7N został wyposażony w nowy człon optyczny, dzięki czemu spełnia wymogi nie tylko normy akustycznej PN-EN 54-3, ale również normy dotyczącej części optycznej PN-EN 54-23, a więc jest to typowy sygnalizator akustyczno-optyczny.

Kolejną cechą odróżniającą sygnalizatory nowego typu od poprzedniej wersji jest możliwość synchronizacji działania urządzeń (część akustyczna i optyczna). Synchronizacja ta jest możliwa dzięki dodatkowej żyle kabla łączącego sygnalizatory. Sygnalizatory zsynchronizowane akustycznie mogą pracować wspólnie bez efektu nakładania się sygnałów dźwiękowych. Dzięki temu wzrasta skuteczność sygnalizacji pożarowej. W przypadku sygnalizatorów SA-K7N zsynchronizowane są też części optyczne. Rozwiązanie to jest konieczne wtedy, gdy kilka urządzeń pozostaje w zasięgu wzroku, ponieważ impulsy świetlne generowane z różną częstotliwością mogłyby wywoływać napady epileptyczne.

Urządzenia serii SA-KN, w odróżnieniu od urządzeń serii SA-K, umożliwiają regulację głośności. Umieszczony w pokrywie sygnalizatora potencjometr umożliwia regulację w zakresie od 70 dB do >100 dB (głośność mierzona w odległości jednego metra). Dodatkowo istnieje możliwość włączenia stopniowego narastania głośności, aby sygnalizator stopniowo zwiększał poziom natężenia dźwięku od około 70 dB do poziomu nastawionego za pomocą potencjometru (maksymalnie >100 dB). Rozwiązanie to sprawdza się w pomieszczeniach, w których na ogół jest cicho, takich jak biura, czytelnie, szpitale, a stopniowe zwiększanie poziomu głośności nie wywoła efektu zaskoczenia lub szoku.

rys2

Fot. 2. SA-K7

Do nowych sygnalizatorów, podobnie jak do sygnalizatorów serii SA-K, można podłączyć wyłącznik sygnału dźwiękowego WSD-1. Ułatwia to komunikację i przekazywanie poleceń w momencie wystąpienia alarmu przeciwpożarowego. Inaczej niż w przypadku sygnalizatorów serii SA-K, istnieje możliwość dwojakiego zastosowania wyłącznika w sygnalizatorze SA-KN. Przyłączenie wyłącznika do urządzenia master umożliwia odłączenie wszystkich sygnalizatorów połączonych linią synchronizacyjną, natomiast przyłączenie go do urządzenia slave odłącza tylko dane urządzenie. Zastosowanie sygnalizatorów z serii SA-KN umożliwia zatem tworzenie bardziej rozbudowanych scenariuszy ewakuacyjnych, a to z kolei usprawnia i przyspiesza ewakuację ludzi z obszaru zagrożenia.

Jedną z istotnych cech sygnalizatorów serii SA-KN jest energooszczędność, którą udało się uzyskać dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych. Dotyczy to zwłaszcza sygnalizatora SA-K5N, który ma takie same parametry akustyczne jak poprzednik, a pobiera ponad trzy razy mniej prądu. Pobór prądu jest stały i praktycznie niezależny od częstotliwości generowanego sygnału akustycznego. Dzięki temu projektanci instalacji przeciwpożarowej są w stanie dokładniej dobrać moc urządzeń zasilających.

 

Różnice pomiędzy opisywanymi w niniejszym artykule sygnalizatorami dotyczą również sposobów ich włączenia do instalacji sygnalizacji pożarowej z wykorzystaniem puszek serii PIP. W przypadku sygnalizatorów serii SA-K wystarczyło zastosowanie puszek PIP-1A, natomiast w przypadku sygnalizatorów serii SA-KN, gdy planowana jest synchronizacja, należy zastosować puszkę instalacyjną z większą liczbą zacisków – PIP-3A.

Nowe sygnalizatory mają znacznie większe możliwości oraz szerszy zakres zastosowań. Można je lepiej przystosować do wymagań i specyfiki obiektu, w którym mają pracować. Przedstawione w artykule informacje mają stanowić zachętę do dalszego poszerzania wiedzy z zakresu projektowania instalacji przeciwpożarowych. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie WWW producenta.

rys3

Fot. 3. SA-K5N, SA-K5

Łukasz Kierna
W2
www.w2.com.pl

 

Zabezpieczenia 4/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony