Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Sygnalizatory zewnętrzne W2. Ta sama obudowa, różne możliwości

Printer Friendly and PDF

leadNowe zewnętrzne akustyczno-optyczne sygnalizatory firmy W2, SGO-Pgz2 oraz SAOZ-Pk, spełnią oczekiwania wielu projektantów i instalatorów. Sygnalizatory te mają nowoczesną konstrukcję i estetyczny wygląd.

Sygnalizatory SAOZ-Pk (sygnalizator akustyczno-optyczny) oraz SGO-Pgz2 (sygnalizator akustyczno-optyczny umożliwiający komunikowanie słowne) są z tej samej linii wzorniczej i na pierwszy rzut oka użytkownik nie jest w stanie odróżnić obu wyrobów (fot. 1). Pomimo tej samej obudowy urządzenia te zdecydowanie różnią się możliwościami, jakie oferują użytkownikowi.

Sygnalizator SAOZ-Pk, czyli „prosta” sygnalizacja akustyczno-optyczna

SAOZ-Pk to sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony do sygnalizowania pożaru zarówno w wewnętrznych, jak i w zewnętrznych systemach sygnalizacji pożarowej. Jest wyposażony w przetwornik piezoceramiczny i lampę z palnikiem ksenonowym. Układ elektroniczny sygnalizatora jest umieszczony w obudowie wykonanej z niepalnego tworzywa sztucznego. SAOZ-Pk może być przyłączony do dowolnej centrali sygnalizacji pożarowej dostarczającej napięcia w zakresie 16–32,5 VDC. Przyłączenie napięcia do zacisków sygnalizatora powoduje rozpoczęcie emisji sygnału akustycznego oraz impulsowego sygnału optycznego. Sygnalizator umożliwia emitowanie czterech różnych sygnałów alarmowych. Ponadto ma dwustopniową regulację głośności (próg 1: ok. 100 dB, próg 2: około 110 dB). Warto zwrócić uwagę na możliwość tworzenia sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie. Funkcja ta ma zasadnicze znaczenie w przypadku nagłaśniania większych obszarów lub pomieszczeń, w których sygnalizatory mogą oddziaływać na siebie akustycznie. W momencie uruchomienia alarmu dźwięk sygnalizatorów synchronizowanych jest czysty, wyraźny, odróżnialny od innych sygnałów akustycznych występujących w obiekcie. W przypadku zastosowania sygnalizatorów niezsynchronizowanych dźwięk jest mniej wyraźny i z powodu wzajemnego oddziaływania na siebie sygnalizatorów mogą wystąpić dudnienia.Tworzenie sieci sprowadza się do wykonania połączenia dodatkową żyłą synchronizującą oraz zmiany ustawień mikroprzełącznika znajdującego się w sygnalizatorze (tryb pracy master/slave). Synchronizowana jest tylko część akustyczna. Ciekawą opcją jest możliwość synchronizowania sygnalizatorów SAOZ-Pk z sygnalizatorami wewnętrznymi: akustycznym SA-K5N oraz akustyczno-optycznym SA-K7N. Utworzona sieć sygnalizatorów może być połączona z wyłącznikiem pożarowego sygnału dźwiękowego WSD-1. Wyłącznik może działać w dwojaki sposób: wyłączać całą sieć lub wybrane sygnalizatory (zgodnie z zasadą jeden sygnalizator – jeden wyłącznik WSD-1).

Sposób wyłączenia zależy od miejsca przyłączenia wyłącznika WSD-1 (przyłączony do sygnalizatora master wyłącza całą sieć, przyłączony do sygnalizatora slave – tylko jeden sygnalizator).

fot1

Fot. 1. Sygnalizatory SAOZ-Pk oraz SGO-Pgz2

Sygnalizator SGO-Pgz2, czyli coś dla bardziej wymagających

SGO-Pgz2 to sygnalizator akustyczno-optyczny, który umożliwia odtwarzanie komunikatów głosowych – maksymalnie czterech komunikatów o łącznym czasie trwania 90 s. Należy pamiętać, że jako komunikat traktowany jest dowolny dźwięk.

Sygnalizator pracuje zgodnie z sekwencją opisaną w normie PN-EN 54-3/2003+A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne. Jako źródło dźwięku zastosowano głośnik, dzięki czemu uzyskano wyraźny, czysty dźwięk o wysokiej jakości. Oprócz komunikatu słownego użytkownik ma do wyboru jeden z 15 sygnałów dźwiękowych (lub brak sygnału).

Niewątpliwą zaletą sygnalizatora jest możliwość prostego adresowania komunikatów. Użytkownik ma do dyspozycji zaciski sygnalizatora oznaczone jako +1, +2. Przyłączenie napięcia z zakresu 16–32,5 VDC do odpowiednich styków powoduje uruchomienie emisji komunikatu (tab. 1).

Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania możliwe jest tworzenie komunikatów „wielojęzycznych”.

Parametry pracy sygnalizatora oraz treści komunikatów mogą być programowane za pomocą urządzenia nagrywającego UN-2 lub UN-3. W przypadku urządzenia UN-3 możliwe jest wgranie komunikatów bezpośrednio z pendrive'a, natomiast w przypadku urządzenia UN-2 – nagranie ich za pomocą wbudowanego mikrofonu lub zaczerpnięcie z zewnętrznego źródła sygnału (gniazdo jack 3,5 mm).

Sygnalizatory SGO-Pgz, podobnie jak SAOZ-Pk, umożliwiają tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie. SGO-Pgz2 mogą współdziałać w ramach jednej sieci z wewnętrznymi sygnalizatorami głosowymi SG-Pgw oraz wyłącznikiem WSD-1.

Nowe sygnalizatory a normy

tab1

Tab. 1. Wybór komunikatu w zależności od stanu wejść

SAOZ-Pk i SGO-Pgz2 spełniają wymagania zarówno normy PN-EN 54-3/2003+A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne, jak również normy PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe. Sygnalizatory optyczne dotyczącej pożarowych sygnalizatorów optycznych. W obu urządzeniach zastosowano identyczny układ optyczny. Oba należą do kategorii O, dzięki czemu można je zamontować nie tylko na ścianie (mimo iż robi się tak najczęściej). Układ optyczny obu sygnalizatorów generuje sygnał optyczny o czasie rozbłysku ~0,5 ms i częstotliwości 0,57 Hz. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., nr 85, poz. 553) sygnał optyczny jest koloru czerwonego. Kolor obudowy również jest czerwony, a na widzialnej części sygnalizatora naniesiony jest napis „POŻAR” koloru białego. Sygnalizatory uzyskały Certyfikat CPR oraz Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB (SAOZ-Pk – Certyfikat CPR numer 1438-CPR-0366, Świadectwo Dopuszczenia nr 2013/2014; SGO-Pgz2 – Certyfikat CPR numer 1438-CPR-0367, Świadectwo Dopuszczenia nr 2014/2014).

Szymon Ratajski
W2
www.w2.com.pl

 

Zabezpieczenia 5/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony