Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Systemy na miarę nowoczesnych budynków

Printer Friendly and PDF

Zgodnie z analizami Cushman & Wakefield ożywienie gospodarcze jest widoczne we wszystkich sektorach, co pozytywnie wpływa na rynek nieruchomości komercyjnych. W Warszawie na etapie planowania i realizacji jest rekordowa liczba biurowych projektów deweloperskich1. Inwestorzy, deweloperzy i generalni wykonawcy dbają o optymalny czas realizacji, atrakcyjność i nowoczesność projektu, efektywność podziału powierzchni użytkowej i przystosowanie jej do różnych potrzeb najemców. Na etapie realizacji inwestycji uwzględniane są potrzeby przyszłych użytkowników i komfort ich pracy, a zarazem efektywność zarządzania obiektem i wdrożonymi w nim systemami. Nowoczesne rozwiązania mają wspierać zarządców budynku w optymalizacji kosztów, ale przede wszystkim – dzięki dopasowaniu ich do potrzeb i przyzwyczajeń użytkowników – zapewniać komfort i kształtować przyjazną atmosferę w danej przestrzeni biurowej.

Fot. 1. Gaszenie mgłą wodną

Komfort użytkowników i optymalizacja kosztów utrzymania budynku

Nowoczesne technologie wykorzystywane w budynkach mogą zwiększyć koszty inwestycji, ale obniżają koszty eksploatacji. W tym celu wykorzystuje się np. sterowanie systemami wentylacji i klimatyzacji, sterowanie oświetleniem, monitorowanie zużycia wody, prądu i ciepła. Dobranie systemu odpowiadającego specyfice obiektu, odpowiedni sposób instalacji, integracja z innymi systemami z uwzględnieniem funkcjonalności i założeń eksploatacyjnych to kluczowe czynniki wpływające na wykorzystanie potencjału wdrożonych rozwiązań.

Systemy automatyki budynkowej i zarządzania budynkami (ang. Building Automation Systems – BAS, Building Management Systems – BMS) to zaawansowane rozwiązania techniczne, których celem jest efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się w obiekcie. Dzięki centralizacji systemów BAS i BMS istnieje możliwość połączenia wielu wyposażonych w nie obiektów w grupy i sterowania nimi centralnie, z dowolnego miejsca na świecie, za pośrednictwem Internetu (np. można zdalnie wyłączać oświetlenie i wentylację po godzinach pracy biura lub załączać alarm w dozór). Daje to możliwość monitorowania pracy wszystkich instalacji w obiekcie i szybkiego reagowania na ewentualne nieprawidłowości. Osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną budynku mają informacje na temat zużycia energii, zdarzeń alarmowych i awarii określonych urządzeń. Możliwe jest centralne raportowanie i sterowanie wszystkimi systemami funkcjonującymi w danym obiekcie. Ma to istotny wpływ na komfort obsługi systemów oraz szybkość podejmowanych działań w sytuacjach wymagających interwencji.

Fot. 2. Serwerownia chroniona mgłą wodną

Zaawansowane technologicznie systemy gaszenia

Bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie jest priorytetem. Zarządcy i właściciele budynków poszukują zatem skutecznych technologii, efektywnych rozwiązań, zwracając uwagę na ich cenę. Ze względu na korzyści z zastosowania wielu zwolenników zyskują systemy gaszenia mgłą wodną. Znajdują one zastosowanie m.in. w budynkach biurowych, przemysłowych, w centrach przetwarzania danych, muzeach, archiwach, hotelach. Dzięki zautomatyzowanemu mechanizmowi wyzwalania środka gaśniczego reakcja na pożar jest natychmiastowa i ogranicza straty wynikające z rozprzestrzeniania się ognia. Komponenty są małe, dlatego można zainstalować taki system w miejscu o ograniczonej powierzchni sufitowej. Mgła wodna działa skutecznie. Wypiera tlen z ogniska pożaru. Większość produktów spalania zostaje zaabsorbowana przez mikroskopijne krople wody. W następstwie pożar wraz z zarzewiem ognia zostaje zagaszony.

Skuteczne gaszenie dzięki wysokiemu współczynnikowi ciśnienia

Bardzo skuteczne systemy gaszenia mgłą wodną AQUASYS, których wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma AGIS Fire & Security, wykorzystują wysokie ciśnienie, które skierowuje wodę poprzez  rury ze stali nierdzewnej do specjalnie zaprojektowanych dysz produkujących mgłę. Uzyskane z dysz niezwykle małe krople wody odparowują w ogniu, zwiększając tym samym swoją objętość. Mgła wodna nie przewodzi prądu, a zatem z powodzeniem może być stosowana do ochrony urządzeń pod napięciem czy w centrach przetwarzania danych. Dzięki zastosowaniu wysokiego ciśnienia wody proces tłumienia ognia może przebiegać skutecznie nawet przy włączonych urządzeniach wentylacyjnych (np. chłodzących sprzęt IT).

Fot. 3. Mgła wodna

Wielofunkcyjne działanie mgły

Rezultatem zwiększenia objętości kropel wody jest pochłanianie energii z ognia w procesie parowania, dzięki czemu następuje chłodzenie, wypieranie tlenu z ogniska pożaru, a tym samym hamowanie procesu spalania. Ponadto wielowarstwowa osłona z drobnych kropel wody stanowi ochronę przed promieniowaniem cieplnym i ogranicza rozprzestrzenianie się ognia. Osłona ta jest tworzona z kropel wody o niezwykle małej masie oraz trójwymiarowej dyspersji mgły wodnej i jest wspierana przez ciepło wytwarzane przez ogień.

Korzyści z zastosowania mgły wodnej

Mgła wodna H2O3 jest niezwykle efektywna w walce z ogniem, a także nieszkodliwa dla ludzi i środowiska, a system AQUASYS może być aktywowany natychmiast w przypadku zagrożenia pożarem. Mgłą wodną można gasić nawet szczególnie trudne do ugaszenia pożary, np. płonące zbiorniki z olejem.

Firma AGIS Fire & Security oferuje swoim klientom kompleksowy pakiet usług – zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie, serwis i konserwację systemu. Oferta rozwiązań wdrażanych przez AGIS obejmuje m.in. instalacje teletechniczne, instalacje teleinformatyczne (LAN, IT), wodne i gazowe instalacje gaśnicze, instalacje automatyki budynkowej i BMS, instalacje elektryczne (zewnętrzne i wewnętrzne, średniego napięcia, rozdział energii, oświetlenie). Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu spółka realizuje duże i niełatwe projekty, także takie o kategorii podwyższonego ryzyka dla klientów z branży przemysłowej.

AGIS Fire & Security nie poprzestaje na gotowych rozwiązaniach – oferowane systemy są tworzone wspólnie z klientami, aby całkowicie spełniać ich oczekiwania. Naszymi klientami są firmy z różnych branż – m.in. budowniczej, przemysłowej, handlowej, logistycznej, telekomunikacyjnej, IT. Więcej informacji znajduje się na stronie www.agisfs.pl.

Karolina Olechowicz
AGIS Fire & Security

Przypisy

  1. Raport „Marketbeat Polska – Jesień 2014”, Cushman & Wakefield

 

Zabezpieczenia 1/2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony