Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Zasilacze buforowe serii EN54 do systemów przeciwpożarowych. Część 1 – wymagania prawne

Printer Friendly and PDF

Zasilacze buforowe do systemów przeciwpożarowych stanowią bardzo ważne ogniwo w prawidłowo zaprojektowanej instalacji. Powinny zapewniać prawidłowe zasilanie urządzeń – zarówno główne, jak i rezerwowe. Firma PULSAR wprowadziła na rynek certyfikowane zasilacze z serii EN54, które są przeznaczone do właśnie takich instalacji.

fot_leadZasilacze do systemów sygnalizacji pożarowej oraz systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła muszą zostać zaprojektowane zgodnie z wymogami norm i regulacji prawnych:

  • PN-EN 54-4:2001 / A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej,
  • PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła,
  • pkt 12.2 rozporządzenia MSWiA z 20.06.2007 (Dz. U. nr 143, poz. 1002) ze zmianami z 27.04.2010.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia muszą zostać dopuszczone do użytkowania, co zostaje potwierdzone odpowiednim świadectwem. Świadectwo dopuszczenia może zostać wydane dopiero po uprzednim ustaleniu, że zapewniany przez dany wyrób poziom bezpieczeństwa nie jest niższy od wymaganego, określonego w Polskich Normach lub wymaganiach techniczno-użytkowych.

fot1

Fot. 1. Moduły bezpiecznikowe EN54-LB4 i EN54-LB8 przeznaczone do zasilaczy serii EN54 (RED POWER)

 

Wszystkie powyższe wymagania i wytyczne wiążą się z przeprowadzeniem skomplikowanych badań przez laboratorium akredytowane, gdzie zasilacze poddawane są badaniom funkcjonalnym i środowiskowym oraz sprawdzeniu kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto zespół audytorów ocenia sposób sporządzania dokumentacji i organizację kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym. Potwierdzeniem spełnienia wszystkich wymagań jest wydanie certyfikatu stałości właściwości użytkowych oraz świadectwa dopuszczenia. Zasilacze z serii EN54 (RED POWER) zostały poddane powyższym badaniom dla wymagań 2 klasy środowiskowej i przeszły je z pomyślnym rezultatem.

W zależności od modelu zasilacze z serii EN54 są w stanie dostarczyć do odbiornika ciągły prąd IMAXb w zakresie od 2 A do 7 A. Norma definiuje prądy IMAXa i IMAXb w sposób następujący:

  • IMAXa – maksymalny prąd obciążenia w stanie dozorowania;
  • IMAXb – maksymalny krótkotrwały prąd wyjściowy, który jest niezbędny np. przy aktywowaniu systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

Zasilacze współpracują z żelowymi akumulatorami kwasowymi typu SLA od 17 Ah do 42 Ah, gwarantując tym samym długi czas podtrzymania zasilania systemu w przypadku braku głównego źródła zasilania. Zgodnie z wymogiem norm mają dwa niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilania AUX1 i AUX2. Współpracują z dodatkowymi modułami w postaci listew bezpiecznikowych EN54-LB4 i EN54-LB8, umożliwiającymi zwielokrotnienie liczby niezależnie zabezpieczonych wyjść odpowiednio do czterech i ośmiu. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć awarii całego systemu w przypadku wystąpienia zwarcia na linii i uszkodzenia któregokolwiek z dołączonych dodatkowych odbiorników.

fot2

Fot. 2. Certyfikat zgodności i świadectwo dopuszczenia CNBOP dla zasilaczy serii EN54 (RED POWER)

 

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 20.06.2007 (pkt 12.2) zasilacze mają również układ sygnalizacji wysokiej rezystancji wewnętrznej baterii i przyłączonych do niej elementów obwodu (przewody, bezpiecznik itp.). System ten jest istotny dlatego, że nawet w sprawnie działającym systemie przyłączone akumulatory ulegają z biegiem czasu zużyciu. Zasilacz musi zgodnie z normą zasygnalizować wzrost rezystancji akumulatorów odpowiednim sygnałem alarmowym na wyjściu sygnalizacji awarii ogólnej.

Analizując przytoczone normy, można zauważyć, że na odpowiednie monitorowanie obwodów zasilania rezerwowego (baterii akumulatorów) jest kładziony duży nacisk. Z pewnością jest to jeden z powodów wyposażania zasilaczy do systemów sygnalizacji pożarowej w układy automatyki mikroprocesorowej.

Pulsar
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl

 

 

Zabezpieczenia 6/2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony