Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Zasilacze buforowe serii EN54 do systemów przeciwpożarowych. Część 2 – funkcje

Printer Friendly and PDF

Zasilacze buforowe do systemów przeciwpożarowych serii EN54 firmy PULSAR to nowoczesne urządzenia zaprojektowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w normach PN-EN 54-4:2001/A2:2007, PN-EN 12101-10:2007 oraz punkcie 12.2 rozporządzenia MSWiA z 20.06.2007 (Dz. U. nr 143, poz. 1002) ze zmianami z 27.04.2010. Zasilacze nie tylko spełniają powyższe wymagania, ale także mają szereg nowatorskich właściwości i funkcji.

Firma Pulsar oferuje zasilacze z wyświetlaczem LED i zasilacze z wyświetlaczem LCD. Różnica pomiędzy nimi polega na sposobie prezentacji parametrów na panelu czołowym. Jedne i drugie występują w odmianach o wydajności prądowej 2A, 3A, 5A, i 7A. Urządzenia te mają wszystkie potrzebne funkcje i spełniają wszystkie wymagania, jakim muszą sprostać zasilacze do systemów sygnalizacji pożarowej. Oprócz tego na wyświetlaczu LED można odczytać następujące parametry:

 • aktualne napięcie na wyjściu,
 • aktualny prąd pobierany przez urządzenia dołączone do zasilacza,
 • rezystancję obwodu akumulatorów zmierzoną podczas ostatniego testu,
 • aktualną temperaturę akumulatorów,
 • napięcie zasilające (sieciowe).

Fot. 1.    Wyświetlacz graficzny LCD

Za pomocą wyświetlacza można łatwo i zgodnie z wymaganiami użytkownika skonfigurować parametry zasilacza, takie jak: czas opóźnienia sygnalizacji braku napięcia sieciowego, wyłączenie i załączenie sygnalizatora akustycznego, wyłączenie lub załączenie wyświetlacza, załączenie wyjścia technicznego EXTo oraz parametry komunikacji. Można również w każdej chwili wykonać test akumulatora.

Dzięki wyświetlaczowi możemy odczytać powiadomienia o bieżących awariach zasilacza, jak również historię awarii. Kody awarii są przedstawione w trzycyfrowej formie. Tabela kodów, dzięki której możemy ustalić rodzaj awarii, jest dołączana do każdego zasilacza.

Fot. 2. Wyświetlacz LED

Diody LED na panelu pozwalają na szybką ocenę pracy zasilacza bez korzystania z menu. Z kolei zasilacze wyposażone w wyświetlacz LCD umożliwiają jeszcze pełniejszą i bardziej komfortową kontrolę nad parametrami i konfiguracją urządzenia. Po pierwszym załączeniu zasilacza z wyświetlaczem LCD można wybrać język, w którym będzie odbywać się komunikacja z użytkownikiem. Dostępnych jest kilkanaście języków. Oczywiście język można później zmienić.

Oprócz ekranu głównego, na którym wyświetlane są podstawowe parametry pracy zasilacza, dostępne są cztery ekrany dodatkowe:

 1. Ekran parametrów bieżących (napięcie zasilające, napięcie baterii, temperatura baterii, napięcia na wyjściach AUX1, AUX2).
 2. Ekran bieżących awarii. Wyświetla informacje o awariach, które występują w danej chwili.
 3. Ekran historii parametrów. Na nim w formie wykresu podawane są parametry zasilacza – napięcia wyjściowe, napięcie baterii, napięcie zasilające, prąd, temperatura. Można sprawdzać, jakie były parametry w danym okresie.
 4. Ekran historii zdarzeń. Pozwala zapoznać się z informacjami o zdarzeniach (np. start zasilacza, wyłączenie) oraz awariach zapisanych w historii. W informacjach podana jest data, opis i kod zdarzenia.

Certyfikat zgodności i świadectwo dopuszczenia CNBOP dla zasilaczy serii EN54 (RED POWER)

Do ustawień konfiguracyjnych służy menu nastawy zasilacza. Jest ono podzielone na trzy części:

 1. Menu zasilacz. Umożliwia ustawienie takich parametrów jak sygnalizacja dźwiękowa, opóźnienie sygnalizacji zaniku napięcia sieciowego, załączenie/wyłączenie dodatkowego wyjścia technicznego EXTo, a także zmianę parametrów komunikacji zasilacza. W tym menu można w każdej chwili uruchomić test akumulatora.
 2. Menu pulpit. Umożliwia ustawienie daty, czasu, języka, podświetlenia zasilacza, jasności, kontrastu i wygaszenia wyświetlacza.
 3. Menu hasło. Umożliwia ustawienie trzech poziomów dostępu do zasilacza zabezpieczonych osobnymi hasłami:
 • blokada klawiatury – dostępny jest tylko ekran główny zasilacza, bez podania hasła nie można skorzystać z menu;
 • użytkownik – pozwala na sprawdzenie parametrów zasilacza i zmianę podstawowych spośród nich, takich jak język, data, czas, podświetlenie;
 • instalator – pozwala na pełną kontrolę i konfigurację parametrów zasilacza.

Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta www.pulsar.pl.

Pulsar
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl

 

Zabezpieczenia 1/2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony