Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Nadzorowanie pomieszczenia z podestem

Printer Friendly and PDF

 

Zajmiemy się problemem, z którym projektant instalacji sygnalizacji pożarowej z pozoru rzadko się spotyka. Mowa o tak zwanych podestach. Istnieje wiele synonimów słowa podest. Podestem jest np. estrada, platforma, podium, podwyższenie, rampa, scena, podłoga itp. Nas będzie interesował przypadek, w którym na pewnej wysokości wewnątrz pomieszczenia znajduje się płaszczyzna nieprzepuszczająca dymu ani ciepłego powietrza.

Należy zastanowić się, jak można skutecznie nadzorować takie pomieszczenie za pomocą czujek. Oczywiste jest zainstalowanie ich na stropie. Użycie odpowiedniej liczby czujek o odpowiednich zasięgach lub powierzchni dozorowej umożliwi nadzorowanie całej przestrzeni pomieszczenia. Czy na pewno?

Zakładam, że płaszczyzna podestu jest odsunięta od ściany. Ognisko pożaru znajduje się pod podestem, w centrum jego rzutu na podłogę. Jeżeli podest będzie miał dostatecznie dużą powierzchnię, wytwarzany dym nie będzie miał szans na dotarcie (w dostatecznym stężeniu) do czujki zainstalowanej na stropie. Z tego wynika, że pożar na określonym stopniu rozwoju nie będzie mógł być wykryty. Oczywiście, jeśli pozwolimy na większy rozwój pożaru, to w końcu wzrost stężenia dymu w pobliżu czujki na stropie umożliwi jego wykrycie, ale wtedy pożar może już być niebezpieczny dla ludzi, konstrukcji i samej instalacji automatyki pożarowej.

Rys. 1. Nadzorowanie przestrzeni pod podestem za pomocą czujki zainstalowanej na stropie pomieszczenia. Na rysunku pokazano dla uproszczenia wypływ dymu spod podestu tylko z jednej strony

Z tego należy wysnuć wniosek, że jeżeli wymiary podestu będą dostatecznie duże, należy pod podestem zainstalować czujkę (dymu lub ciepła, w zależności od przyjętej koncepcji ochrony obiektu).

Zwykle przyjmuje się (wszelkie wytyczne należy traktować jako wiedzę techniczną – nie są one umocowane w żadnym przepisie prawnym), że wymiary podestu są takie, jakie podano w tabeli (zgodnie z wytycznymi SITP WP-02-2010 pkt 4.5.8 i VdS 2095:2010-05(07) pkt 6.2.7.10).

Rys. 2. W przypadku przekroczenia wymiarów zawartych w tabeli należy zainstalować czujkę nadzorującą przestrzeń pod podestem

 

Rys. 3. Ostatecznie ustalony sposób nadzorowania pomieszczenia

 

Jeżeli poszczególne parametry podestu (W, D, G, A) przekroczą wartości podane w tabeli, to przestrzeń pod podestem powinna być nadzorowana przez odrębną czujkę.

Jeśli natomiast którykolwiek z parametrów nie przekroczy wartości podanych w tabeli, to dodatkowe nadzorowanie przestrzeni pod podestem nie jest konieczne.

Jak pokazano na rysunku numer 3, zainstalowana na stropie czujka (albo więcej czujek) nadzoruje przestrzeń całego pomieszczenia, a więc również powierzchnię podestu. Z kolei przestrzeń pod podestem jest nadzorowana przez czujkę zainstalowaną na stropie podestu.

Zagadnienia związane z nachylonymi strukturami zainstalowanymi w nadzorowanej przestrzeni, stanowiące rozwinięcie artykułu, są omawiane w trakcie organizowanych przez IBP NODEX (http://ibpnodex.pl/) kursów dla projektantów instalacji sygnalizacji pożarowej.

Jerzy Ciszewski
IBP NODEX

 

Literatura

  • Wytyczne SITP WP-02:2010 Instalacje sygnalizacji pożarowej. Projektowanie.
  • VdS-Richtlinien für automatische Brandmeldeanlagen. Planung und Einbau. VdS 2095:2010-05(07).

 

Zabezpieczenia 5/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony