Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System wczesnej detekcji pożaru z kamerami Aviotec firmy Bosch

Printer Friendly and PDF

Specjaliści w dziedzinie systemów sygnalizacji pożarowej od wielu lat poszukują metod szybkiej detekcji pożaru i wyeliminowania fałszywych alarmów. Na przeszkodzie stają im nie tylko ograniczenia techniczne konwencjonalnych rozwiązań, lecz również specyfika i kubatura każdego z zabezpieczanych obiektów.

Dzięki stosowanym od lat rozwiązaniom można bezpiecznie ewakuować ludzi, ale nie zabezpieczają one przed stratami materialnymi, jakie może spowodować rozprzestrzenianie się ognia w obiekcie. Dzieje się tak dlatego, że działanie konwencjonalnych systemów detekcji pożaru bazuje na analizie skutku pożaru, a nie jego źródeł. Klasycznym tego przykładem są czujki punktowe, które wchodzą w stan alarmu na skutek zadymienia komory pożarowej i powstania poduszki dymowej pod sufitem. W takich rozwiązaniach czas detekcji jest uzależniony od kubatury obiektu. Im wyższy sufit i większa kubatura, tym dłuższy czas detekcji. W przypadku niektórych obiektów weryfikacja pożaru może trwać nawet kilkanaście minut. Jak zatem skrócić sygnalizację pożaru do kilku czy kilkunastu sekund? Jak skutecznie chronić obiekt?

Nowy system wizyjnego wykrywania pożarów firmy Bosch wykorzystuje wyjątkowy model wykrywania zagrożeń, dzięki któremu zakłócenia mogą być niezawodnie odróżniane od prawdziwych pożarów. Ten system jest dokładniejszy od innych dostępnych na rynku systemów wizyjnego wykrywania pożarów. Najlepsze w swojej klasie kamery i inteligentne algorytmy firmy Bosch analizują obraz bezpośrednio w urządzeniu. Dodatkowy moduł przetwarzający nie jest potrzebny, co ułatwia instalację i ogranicza jej koszty.

Opisywane rozwiązanie ma następujące właściwości:

  • wykrywanie płomienia w ciągu kilku–kilkunastu sekund,
  • wykrywanie dymu w ciągu kilkunastu–kilkudziesięciu sekund,
  • analiza fizycznego modelu płomienia, jego kształtu, koloru rdzenia, migotania z klasyfikacją i oceną natężenia oświetlenia generowanego przez płomień,
  • analiza fizycznego modelu dymu, wykrywanie jego ruchu, poziomu przezroczystości, kierunku i prędkości – rozróżnianie dymu powstającego od dymu obecnego w pomieszczeniu już wcześniej,
  • przystosowanie do detekcji pożaru wewnątrz pomieszczeń przy oświetleniu sceny powyżej 7 lx,
  • kamera przesyła alarm i wyświetla go na stacji nadzoru wizyjnego lub na tablecie czy telefonie, umożliwiając tym samym szybką reakcję,
  • istnieje możliwość przyłączenia kamery do systemu sygnalizacji pożarowej poprzez wyjście przekaźnikowe kamery.

Skuteczność potwierdzona w testach

Firma Bosch Security Systems wspólnie z firmą reprezentującą sektor energetyczny przeprowadziła badanie przydatności i skuteczności działania przeznaczonej do wizyjnej detekcji pożaru kamery Aviotec firmy Bosch. Testowano kamerę jako narzędzie przeznaczone do wczesnego wykrywania pożaru w warunkach rzeczywistych, w obiektach z branży energetycznej. Stanowisko testowe zainstalowano w maszynowni na poziomie turbozespołów. W trakcie testów występował zmienny ciąg powietrza, temperatura urządzeń energetycznych mieściła się w przedziale 20oC–540oC, oświetlenie w przedziale 20–120 lx, zaś temperatura w maszynowni wynosiła ok. 30 stopni. Występowały również wibracje ścian powstające na skutek pracy dźwigów w maszynowni. Oprócz tego występowały typowe w takich miejscach lokalne upusty pary wodnej. Przeprowadzono dziesięć testów pomiarowych, w tym pięć dymowych i pięć płomieniowych. W testach dymowych wykorzystano race dymne, zaś testy płomieniowe przeprowadzano, wykorzystując w tym celu głębokie metalowe naczynie ograniczające widoczność płomienia oraz różnego typu materiały mogące być źródłem pożaru w tego typu obiektach, w tym drewno, kable i tkaniny nasączone olejem. Przeprowadzone badanie udowodniło wysoką skuteczność zastosowanej techniki. Wszystkie testy potwierdziły, że prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany system Bosch jest skuteczny w początkowym stadium pożaru – zarówno dymowego, jak i płomieniowego. Każdorazowo, gdy stopień zagrożenia odpowiadał zaprogramowanym wartościom, w ciągu kilkunastu–kilkudziesięciu sekund następowała detekcja.

Czas detekcji za pomocą kamer był wielokrotnie krótszy niż za pomocą wszystkich innych SSP. Podczas trzydniowych testów nie zanotowano fałszywych alarmów.

W związku z powyższym rozwiązanie firmy Bosch zostało ocenione jako pożądane w obiektach sektora energetycznego o dużych kubaturach, gdzie tradycyjna detekcja jest utrudniona.

Adam Zajkowski
Bosch Security Systems

 

Zabezpieczenia 1/2018

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony