Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Technika cyfrowa w ochronie przeciwpożarowej – rewolucja w sterowaniu urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+ – jedna centrala do wielu zastosowań

Printer Friendly and PDF

Co roku na całym świecie powstają tysiące skomplikowanych architektonicznie budowli. Przez ogromne biurowce, centra handlowe, zintegrowane centra komunikacyjne i wiele innych obiektów użyteczności publicznej codziennie przewijają się miliony osób. By zapewnić im najwyższy poziom bezpieczeństwa, tworzone są ściśle określone procedury i wymagania, które musi spełnić każdy budynek.

Współczesne projekty stanowią nie lada wyzwanie dla projektantów i rzeczoznawców zajmujących się ochroną przeciwpożarową. Dla każdego nowo powstającego budynku należy dokładnie i szczegółowo zaprojektować system, który w przypadku zagrożenia pożarem zagwarantuje sprawną ewakuację przebywających w środku ludzi, a także zapewni bezpieczeństwo służbom ratowniczym.

Firma Ela-compil doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest być z techniką na bieżąco, a nawet o krok przed wszystkimi. Dążąc do ciągłego rozwoju oraz dbając o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, stworzyliśmy centralę FPM+ sterującą wszystkimi urządzeniami przeciwpożarowymi. Urządzenie to powstało w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie na tego typu produkty.

Pierwszym etapem powstawania centrali FPM+ było zaprojektowanie cyfrowych sterowników LSK, które początkowo funkcjonowały jako osobne urządzenia, by następnie wejść w skład większego systemu. Zastosowana w centrali FPM+ technologia pozwala na przyłączenie do niej każdego rodzaju klap przeciwpożarowych i innych urządzeń uwzględnianych w scenariuszach pożarowych.

Fot. 1. Wizualizacja centrali FPM+

 

Nazwa FPM+, która powstała w wyniku skrócenia angielskiej nazwy Fire Protection Manager, ma oznaczać dosłownie narzędzie do zarządzania ochroną przeciwpożarową. Właśnie w tym celu stworzyliśmy centralę, która jest urządzeniem modułowym, przeznaczonym do sterowania oraz nadzorowania pracy wszystkich urządzeń i systemów w budynku, które będą uruchamiane na wypadek zagrożenia pożarem. Do nadzorowanych i sterowanych urządzeń i systemów należą urządzenia do wentylacji pożarowej, elementy odcięć przeciwpożarowych, systemy wspomagające ewakuację, a także inne urządzenia i systemy (systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu, windy i schody ruchome, systemy kontroli mediów, pompy ciepła, systemy wentylacji i klimatyzacji i in.), które ze względu na prawidłowy przebieg ewakuacji i akcji ratowniczej powinny działać w odpowiedni sposób w momencie wystąpienia pożaru.

Dzięki zaawansowanej technologii FPM+ nawet najbardziej skomplikowane sterowanie odcięciami stref czy wentylacją pożarową staje się łatwe i bezpieczne. Dzięki swojej neutralności centrala FPM+ umożliwia zintegrowane zarządzanie dowolnymi systemami przeciwpożarowymi różnych producentów i ułatwia użytkownikowi kontrolę nad wszystkimi urządzeniami przeciwpożarowymi. Jej zastosowanie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarówno samego budynku, jak i ludzi w nim przebywających.

Fot. 2. Tester klap

 

Centrala sterująca FPM+ jest urządzeniem najnowszej generacji, stworzonym przez zespół profesjonalistów. Dzięki niej projektant systemu ochrony przeciwpożarowej ma możliwość tworzenia najbardziej skomplikowanych scenariuszy za pomocą jednej wspólnej matrycy sterowań, co pozwala na wykluczenie większości błędów już na etapie samego projektowania. Dodatkowo, mając na uwadze cenny czas projektantów, firma Ela-compil udostępnia bibliotekę gotowych szablonów, dzięki której projektowanie jest jeszcze prostsze. Ewentualne późniejsze zmiany w projekcie mogą być naniesione w dowolnej chwili, co znacznie skraca czas wykonania i przyczynia się do zmniejszenia nakładów finansowych.

Centrala składa się ze sterownika centralnego MASTER oraz sterowników lokalnych LSK i EPSCUS. Zadaniem sterownika MASTER jest nadzorowanie pracy sterowników lokalnych oraz umożliwienie wymiany informacji pomiędzy nimi. Dodatkowo odpowiada on za połączenie z systemami BMS i SMS. Sterowniki lokalne są przeznaczone do przyjmowania sygnałów z urządzeń i systemów zewnętrznych oraz do nadzorowania ich pracy (EPSCUS), a także do sterowania i nadzorowania pracy siłowników i urządzeń wyposażonych w interfejs MP-BUS (LSK). Sterowniki LSK od samego początku stanowiły korzyść nie tylko dla projektantów, ale także dla wykonawców i samych użytkowników. Dzięki ich zastosowaniu prace montażowe przeprowadzane były szybko i sprawnie, natomiast modułowa budowa pozwalała nie tylko na skrócenie czasu instalacji, ale także na przeprowadzanie kilku instalacji równolegle, przy zachowaniu stuprocentowej sprawności klap. Wszystkie sterowniki lokalne mogą być umieszczone wraz ze sterownikami centralnymi we wspólnej obudowie lub rozproszone w różnych lokalizacjach. Dobór obudowy oraz liczba sterowników lokalnych jest uzależniona od projektu i potrzeb.

Fot. 3. LSK

 

Dzięki zastosowaniu centrali FPM+ proces instalowania, uruchamiania i testowania urządzeń przeciwpożarowych zostaje kilkukrotnie przyspieszony. Zwykle instalator urządzeń przeciwpożarowych zmuszony jest czekać na uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej, aby za jego pomocą przeprowadzić testy sprawności. Obecnie procesy instalowania i uruchamiania instalacji SSP można przeprowadzać równolegle z instalacją urządzeń przeciwpożarowych. Testowanie pojedynczych urządzeń czy całych grup można bowiem wykonać, ręcznie uruchamiając alarm pożarowy w dowolnej strefie pożarowej.

Do powiązania wejść i wyjść centrali przeznaczony jest specjalnie do tego celu zaprojektowany konfigurator, który jednocześnie pomaga określić odpowiednie sterowanie. Bardzo przydatnym urządzeniem jest również tester klap, który pozwala przetestować pojedynczą klapę odcinającą wyposażoną w cyfrowy siłownik typu top-line przed włączeniem jej do całego systemu. Można dokonać analizy sprawności klapy i jej kalibracji już na etapie dostawy na budowę, a następnie po jej mechanicznym zainstalowaniu w kanale. Rezultaty testów są zapisywane w nieulotnej pamięci testera i dostępne w dowolnym momencie. Daje to możliwość weryfikacji prawidłowości montażu i pozwala nie odkładać wszystkich czynności na ostatni etap, kiedy zwykle zaczyna brakować czasu na testy i szukanie ewentualnych niesprawności.

Centrala FPM+ przeszła szereg testów przeprowadzonych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) i otrzymała wszelkie niezbędne certyfikaty, takie jak aprobata techniczna (CNBOP-PIB AT-0401-0433_2014), certyfikat na zgodność z aprobatą techniczną (nr 2974_2014), a także świadectwo dopuszczenia CNBOP (nr 2237/2014). Została bardzo dobrze przyjęta przez projektantów i instalatorów instalacji przeciwpożarowych, którzy docenili korzyści wynikające z jej zastosowania i ułatwienia przy projektowaniu i instalowaniu.

Choć obecne funkcje FPM+ spełniają prawie wszystkie wymagania użytkowników, to dział rozwoju firmy Ela-compil nie przestaje udoskonalać centrali, by możliwa była realizacja każdego projektu.

Karolina Brzuchalska
Ela-compil

 

Zabezpieczenia 4/2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony