Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

WES REACT technika alarmowania działająca w chmurze

Printer Friendly and PDF

 

Producent przedstawionych wcześniej w innych artykułach systemów WES+ oraz WES3 zaprojektował aplikację na telefon WES REACT, dzięki której można zdalnie reagować na zdarzenia, będąc poza miejscem wystąpienia sytuacji kryzysowej. Aplikacja wykorzystuje innowacyjną technikę bezprzewodową WES. Aby system działał, wymagana jest stacja bazowa systemu WES z wbudowanym modułem GSM.

 

Aplikacja WES REACT została opracowana specjalnie w celu zapewnienia ekipom budowlanym prostego i bezpiecznego sposobu informowania personelu w razie zaistnienia pożaru, nagłego zdarzenia medycznego czy innej sytuacji awaryjnej w miejscu pracy, zarówno na placu budowy, jak i poza nim.

WES REACT służy do tworzenia w pełni zintegrowanego systemu reagowania kryzysowego. Osoby zarządzające otrzymują w czasie rzeczywistym informacje dotyczące sytuacji kryzysowych oraz możliwość natychmiastowego wysyłania dostosowanych do potrzeb klienta powiadomień. W punktach wywoławczych systemu WES mogą zostać wywołane alarmy na skutek zdarzeń krytycznych. Aplikacja obsługuje takie zdarzenia jak pożar, wypadek przy pracy, sabotaż, awaria instalacji elektrycznej czy sanitarnej, atak terrorystyczny, a także pomaga zarządzać ewakuacją przeprowadzaną na przykład na skutek wycieku szkodliwych substancji chemicznych. 


Fot. 1. WES REACT pozwala na załączanie plików, np. planu ewakuacji

Trzy podstawowe elementy systemu to:

  • punkty wywoławcze i detektory systemu WES zainstalowane na placu budowy,
  • panel sterowania WES REACT w chmurze (połączenie z serwerem zapewnia stacja bazowa wyposażona w moduł GSM),
  • aplikacja mobilna systemu WES REACT.

Urządzenia WES na placu budowy są zintegrowane i tworzą bezpieczną sieć bezprzewodową zapewniającą szybką reakcję w sytuacjach kryzysowych. Łączą się z chmurą poprzez stację bazową WES. Wszystkie elementy systemu są proste w obsłudze oraz łatwe w utrzymaniu i połączeniu.

Elementy systemu WES3 rozmieszczone w obiekcie tworzą bezpieczną bezprzewodową sieć. Składa się ona m.in. z ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz detektorów dymu lub ciepła – systemem musi zarządzać stacja bazowa wyposażona w moduł GSM z aktywną kartą SIM. Dzięki aplikacji WES REACT otrzymuje się wszystkie dostępne powiadomienia systemu WES w postaci alarmów wyświetlanych na każdym smartfonie zarejestrowanym w bazie danych konkretnej budowy. Ponadto wszelkie rodzaje alarmów możemy wywołać również z poziomu samej aplikacji. Aby pobrać aplikację na telefon, użytkownik musi dysponować smartfonem wyposażonym w system operacyjny Android albo iOS, a do poprawnej obsługi systemu wymagane jest połączenie z Internetem, co w dzisiejszych czasach nie powinno być już problemem.

Fot. 2. Przykłady alarmów podstawowych w aplikacji WES REACT

 

Aplikacja daje nam więcej możliwości, ponieważ poza alarmem pożarowym czy zdarzeniem medycznym możemy zasygnalizować dodatkowe zdarzenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Reakcja użytkownika to nie tylko zgłoszenie ewakuacji. Osoby zarejestrowane w systemie mogą szybko odpowiedzieć na reakcję, np. w przypadku zalania podać informację o ewakuacji wyłącznie osób będących w pobliżu miejsca wystąpienia zagrożenia.

Administratorem systemu WES REACT na danej budowie może zostać np. osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy. Administrator będzie zarządzał bazą danych poprzez odpowiednią rejestrację numerów kontaktowych osób uprawnionych do korzystania z systemu. Dzięki aplikacji może udostępnić niezbędne dokumenty, takie jak plan ewakuacji, plan obiektu i inne.

Fot. 3. Wizualizacja rozmieszczenia elementów systemu WES

 

Oznaczenie miejsca zdarzenia ułatwi wskazanie straży pożarnej dokładnej lokalizacji zagrożenia. Użytkownicy mają możliwość napisania komentarza do zdarzenia, który może pomóc podjąć najskuteczniejsze działania.

W razie wypadku przy pracy aplikacja będzie czynnie sprawdzać stan poszkodowanego poprzez sprawdzanie jego aktywności. Brak aktywności użytkownika będzie oznaczał, że pomoc musi dotrzeć tak szybko, jak to możliwe.

Administrator systemu ma dostęp do historii zdarzeń, która może być wykorzystana do późniejszych audytów czy oceny sytuacji związanej ze zdarzeniami.

Dzięki usłudze lokalizacji GPS dostępnej w smartfonach użytkownicy opuszczający miejsce pracy mogą zostać zwolnieni z informacji o alarmie. Oznacza to, że jedynie osoby będące w pobliżu budowy czy miejsca zdarzenia będą otrzymywać powiadomienie.

Dzięki aplikacji pracownicy ochrony mogą informować o wykrytych podczas obchodów problemach – mogą zgłaszać niepokojące zdarzenia kadrze zarządzającej budową.

Zespoły utrzymania ruchu mogą szybko reagować na zgłoszone usterki. Będą mogły również otrzymywać informację o rutynowych kontrolach poszczególnych systemów, aby zachować bezawaryjną ciągłość pracy urządzeń niezbędnych do funkcjonowania budowy.

WES REACT to kolejny krok na drodze do bezpieczeństwa na budowie – jest odpowiedzią na potrzeby generalnych wykonawców, którzy dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników na każdym etapie prowadzonych prac. 

Marcin Malinowski
Geo-Kat

 

Zabezpieczenia 6/2018

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony