Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Wydruki z centrali SAP

Printer Friendly and PDF

Każdy system sygnalizacji pożarowej (centrala systemu) jest (a przynajmniej powinien być) wyposażony w drukarkę. Drukarka pełni bardzo ważną rolę – trwale zapisuje na papierze informacje dotyczące wydarzeń zarejestrowanych przez centralę. Obsługa systemu może odczytać z wydruku (nie tylko na wyświetlaczu centrali) informacje o alarmach, awariach, odłączeniach i wysterowaniach poszczególnych urządzeń. Na wydrukach dokumentowane są również działania obsługi – odłączenia pojedynczych urządzeń lub ich grup, potwierdzenia przyjęcia alarmów, potwierdzenia kasowania alarmów itp.

W tym miejscu należy nadmienić, iż każda centrala SAP ma pamięć o pojemności od kilku tysięcy do nawet kilkudziesięciu tysięcy zdarzeń. Serwis systemu SAP, a czasem nawet personel obsługujący centralę zainstalowaną w budynku, może przeglądać rejestr zdarzeń, a nawet drukować wszystkie informacje dotyczące zdarzeń z określonego przedziału czasowego lub informacje dotyczące zdarzeń wybranych typów (np. awarii).

Producenci central systemów sygnalizacji pożarowej oferują wraz z centralą tzw. drukarkę systemową, najczęściej montowaną w obudowie centrali lub w dodatkowym module pod centralą. Jako systemowe stosowane są drukarki igłowe albo termiczne. Prawie każdy producent umieszcza w centrali gniazdo (RS, USB itp.), do którego można podłączyć drukarkę zewnętrzną praktycznie dowolnego typu.

Jednym z najważniejszych jest wydruk dotyczący alarmu pożarowego, zawierający informację o lokalizacji urządzenia zgłaszającego alarm – czujki, ROP-u, modułu nadzorującego np. stałe urządzenie gaśnicze. Niektórzy producenci central umożliwiają (w przypadku zastosowania drukarki systemowej) łatwe oddarcie zadrukowanej taśmy z informacją dotyczącą alarmu pożarowego pierwszego stopnia, aby pracownik ochrony lub strażak budynkowy nie musiał zapamiętywać danych potrzebnych do weryfikacji alarmu.

W przypadku alarmu drugiego stopnia drukarka najczęściej (prawie zawsze) drukuje informacje dotyczące wszystkich skutków wykonania zadań przewidzianych w scenariuszu pożaru. W ramach tych zadań nadawane są określone komunikaty przez dźwiękowy system ostrzegawczy, następuje odblokowanie drzwi na drogach ewakuacyjnych, włączane jest oddymianie i napowietrzanie (uruchamiana jest wentylacja pożarowa), następuje wysterowanie klap pożarowo-dymowych i pożarowych, zamykane są drzwi i bramy, które są otwarte, gdy nie ma zagrożenia, następuje wymuszenie zjazdu wind na poziom parteru, powiadamiana jest Państwowa Straż Pożarna (następuje wysłanie sygnału o pożarze przez system monitorowania), wykonywane są inne niezbędne w konkretnym obiekcie czynności (np. zamknięcie wjazdu do garażu podziemnego).

W wyposażonych w systemy przeciwpożarowe, wentylacji/klimatyzacji, bezpieczeństwa i inne systemy biurowych budynkach wysokich liczba sterowań zapisanych w scenariuszu pożaru, wykonywanych przez centralę SAP, waha się średnio od ok. 80 do nawet 200. Informacje dotyczące wszystkich sterowań są drukowane przez drukarki systemowe lub zewnętrzne. Na podaną liczbę sterowań składają się sterowania DSO (od kilku do kilkunastu urządzeń), KD (od kilku do kilkudziesięciu urządzeń), wentylacją pożarową (kilkadziesiąt urządzeń), drzwiami i bramami pożarowymi (od kilku do kilkudziesięciu urządzeń), windami (kilka urządzeń) i pozostałe sterowania (od kilku do kilkunastu).

W zależności od typu drukarki i szerokości arkuszy papieru wydruk w przypadku alarmu pożarowego może mieć długość od kilkudziesięciu centymetrów do nawet kilku metrów (albo od kilku do kilkunastu stron w formacie A4). W przypadku końcówki rolki lub niewielkiej ilości papieru w podajniku drukarki nie wszystkie informacje zostaną wydrukowane.

Przykładowe informacje wydrukowane przez drukarkę systemową podczas pożaru (dla poszczególnych grup sterowań):

 1. „ALARM II STOPNIA, Czujki automatyczne, Grupa 1014/21, Piętro 10, 10.18 Archiwum, 15.08.19, 11:59:38, xxxxxxx (numer zdarzenia)”.
 2. „AKTYWACJA, Wyjście 888, Otwarcie klapy, FSD/10/2/NC, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Takich sterowań jest kilkadziesiąt.
 3. „AKTYWACJA, Wyjście 2200, Sterowanie, Zjazd windy A, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Takich sterowań jest kilka.
 4. „AKTYWACJA, Wyjście 991, Sterowanie, Napowietrzanie, Szyb windy C, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Jest jedno takie sterowanie.
 5. „AKTYWACJA, Wyjście 19, Sygnał do DSO, Ewakuacja +10, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Takich sterowań jest kilka (oprócz zagrożonej kondygnacji +10: klatki schodowe, poziomy garażowe, kondygnacja techniczna).
 6. „AKTYWACJA, Wyjście 1311, Sterowanie, Wyłączenie nagłośnienia lokalnego +10, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Takich sterowań jest od kilku do kilkudziesięciu.
 7. „AKTYWACJA, Wyjście 817, Sterowanie, Kontrola dostępu +10 odłączenie, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Takich sterowań w budynku jest kilkadziesiąt.
 8. „AKTYWACJA, Wyjście 1234, Sterowanie, Wentylacja bytowa STOP, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Takich sterowań jest kilka – zależnie od systemu wentylacji/klimatyzacji zastosowanego w budynku.
 9. „AKTYWACJA, Wyjście 445, Sterowanie, Zamknięcie bramy ppoż. -3, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Takich sterowań jest kilka.
 10. „AKTYWACJA, Wyjście 1017, Sterowanie, Wentylator oddymiający Nr 1 START, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Są dwa takie sterowania.
 11. „AKTYWACJA, Wyjście 1049, Sterowanie, Napowietrzanie klatki schodowej START, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Są dwa takie sterowania.
 12. „AKTYWACJA, Wyjście 1290, Sterowanie, Napowietrzanie przedsionka ppoż. START, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”. Są dwa takie sterowania.
 13. „AKTYWACJA, …” (od kilku do kilkudziesięciu innych sterowań).

Należy zadać sobie pytania:

 • czy wydruk wszystkich informacji w trakcie alarmu pożarowego jest potrzebny?
 • kto czyta/sprawdza te wydruki?
 • czy wydruk komunikat o awarii urządzenia zostanie natychmiast zauważony?
 • czy można będzie szybko przejrzeć wydruk, aby znaleźć informacje o ewentualnych awariach?

Pełne, szczegółowe wydruki są potrzebne do ewentualnej późniejszej analizy zdarzenia. Niestety, ani ochrona obiektu, ani strażacy z PSP nie są w stanie na bieżąco analizować drukowanych informacji. Nie jest łatwo zauważyć (rozpoznać) lub odnaleźć informację dotyczącą awarii urządzenia, gdyż jest podobna do innych – może być np. taka: „AKTYWACJA, Wejście 889 Awaria, Klapa FSD/10/2/NC, 15.08.19, 11:59:39, xxxxxxx (numer zdarzenia)”.

Wydruk z drukarki systemowej podczas alarmu pożarowego powinien zawierać (oprócz informacji dotyczących aktywności obsługi centrali, np. potwierdzenia rozpoznania) informacje o pożarze (adres, informację o tym, które urządzenie zgłosiło alarm, i dane systemowe) oraz informacje o awariach urządzeń uwzględnionych w scenariuszu pożarowym dla danej lokalizacji. Taki wydruk – oprócz informacji o pożarze – dostarczy informacji o urządzeniach, które nie wykonały powierzonego im zadania. Wykorzystanie tych danych zależy od tego, jakie urządzenie uległo awarii i jaki jest jej wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku (ewakuujących się z budynku) oraz na ewentualną możliwość przeniesienia się pożaru do innej strefy pożarowej lub na drogi ewakuacyjne (klatki schodowe).

Aby ochrona faktycznie skorzystała z informacji zawartych na wydruku, a firmy serwisujące mogły mieć wydruk wszystkich potrzebnych danych (np. podczas przeglądów kwartalnych czy rocznych testów współpracy systemów przeciwpożarowych), oprogramowanie centrali SAP powinno mieć dwa tryby pracy – standardowy i pożarowy. Ciekawe, czy istniejące na polskim rynku systemy mają takie możliwości.

Jan Dziedzic

 

Zabezpieczenia 5/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony