Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Zasilacze buforowe serii EN54 do systemów przeciwpożarowych. Część 3 – obwód zasilania rezerwowego

Printer Friendly and PDF


Jednym z podstawowych wymagań stawianych współczesnym systemom przeciwpożarowym jest zapewnienie ciągłości zasilania odbiorników przy braku głównego napięcia zasilającego z sieci energetycznej. Funkcję tę realizuje obwód zasilania rezerwowego, który jest jednym z ważniejszych elementów zasilacza i od którego poprawnego działania w dużej mierze zależy niezawodność całego systemu. Przeznaczone do zastosowania w systemach przeciwpożarowych zasilacze buforowe serii EN54 firmy PULSAR mają rozbudowany obwód zasilania rezerwowego, który zostanie opisany w niniejszym artykule.Zasilacze serii EN54 zostały wyposażone w inteligentne obwody ładowania akumulatorów z funkcją przyspieszonego ładowania oraz kontroli akumulatorów, których głównym zadaniem jest monitorowanie stanu akumulatorów i połączeń w ich obwodzie. Jeżeli sterownik zasilacza wykryje awarię w obwodzie akumulatorów, użytkownik zostanie poinformowany o tym zdarzeniu poprzez zmianę stanu wyjść technicznych zasilacza APS FLT oraz ALARM. Awaria może być wywołana różnymi czynnikami, takimi jak brak akumulatorów, zwarcie zacisków, odwrotne przyłączenie itp. Zasilacz został wyposażony w szereg funkcji pozwalających wykryć różne typy awarii obwodu zasilania rezerwowego.

Fot. 1.    Załączenie testu akumulatora – zasilacz z wyświetlaczem LED

 

Jedną z ważniejszych funkcji obwodu zasilania rezerwowego jest cykliczne sprawdzanie, czy rezerwowe źródło zasilania jest sprawne. Do tego celu służy funkcja testu akumulatorów. Co pięć minut zasilacz przeprowadza test, podczas którego dokonuje pomiarów parametrów elektrycznych zgodnie z zaimplementowaną procedurą pomiarową. Test może również zostać załączony ręcznie, na żądanie użytkownika, z poziomu menu zasilacza, np. w celu przetestowania akumulatorów po ich wymianie.

Wynik testu będzie negatywny, jeżeli ciągłość obwodu akumulatorów zostanie przerwana, rezystancja w obwodzie wzrośnie powyżej 300 mΩ lub napięcie na zaciskach akumulatorowych spadnie poniżej 24 V. Pomiar rezystancji obwodu akumulatorów jest wymagany przez normę PN-EN 54-4. Zasilacz ma zabezpieczenie programowe przed zbyt częstym wykonywaniem testu akumulatorów, które mogłoby spowodować ich niedoładowywanie. Zabezpieczenie polega na zablokowaniu możliwości wykonania testu przez 60 s od jego ostatniego załączenia.

Fot. 2. Załączenie testu akumulatora – zasilacz z wyświetlaczem LCD

 

W celu przedłużenia żywotności akumulatorów zastosowano zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem – UVP (Under Voltage Protection) oraz wprowadzono kompensację temperaturową napięcia ładowania. Zabezpieczenie UVP odłącza akumulatory od zasilacza w chwili, gdy napięcie na nich spadnie poniżej 20 V±0,2 V podczas pracy akumulatorowej. Ponowne załączenie akumulatorów do zasilacza następuje automatycznie w chwili pojawienia się napięcia sieciowego 230 VAC. Kompensacja temperaturowa napięcia ładowania jest zrealizowana na podstawie pomiaru temperatury akumulatorów. Do tego celu służy czujnik temperatury znajdujący się w ich pobliżu. Na podstawie odczytów sygnałów z czujnika sterownik zasilacza dokonuje korekcji napięcia ładowania. Czujnik znajduje się w przedziale akumulatorów, dlatego też nie należy mylić jego wskazań z temperaturą otoczenia. Zasilacze zostały zabezpieczone również przed zwarciem zacisków akumulatora oraz przed odwrotnym przyłączeniem biegunów. W przypadku zwarcia obwód kontroli natychmiast odłącza akumulatory od pozostałych obwodów zasilacza w taki sposób, że na wyjściach zasilacza nie obserwuje się zaniku napięcia wyjściowego. Ponowne automatyczne załączenie akumulatorów do obwodów zasilacza jest możliwe dopiero po usunięciu zwarcia i poprawnym ich przyłączeniu. W przypadku nieprawidłowego przyłączenia następuje przepalenie bezpiecznika FBAT. Powrót do normalnej pracy jest możliwy dopiero po wymianie bezpiecznika i poprawnym przyłączeniu akumulatorów.

Więcej informacji o przedstawionej serii zasilaczy, a także o innych seriach, można znaleźć na stronie producenta (www.pulsar.pl).

Pulsar
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl

 

Zabezpieczenia 2/2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony