Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Zasilacze buforowe serii EN54 do systemów przeciwpożarowych. Część 4 – zdalne monitorowanie

Printer Friendly and PDF

Zasilacze buforowe do systemów przeciwpożarowych serii EN54 to nowoczesna grupa urządzeń, które zostały przystosowane do pracy w budynkach użyteczności publicznej wyposażonych w centrum zarządzania i nadzoru. Dzięki zastosowaniu interfejsów firmy PULSAR możliwa jest zdalna kontrola parametrów pracy zasilaczy.

W czasie normalnej pracy mikroprocesor rejestruje wiele kluczowych parametrów zasilacza, m.in. napięcia i prądy obwodów wyjściowych, temperaturę i rezystancję obwodu akumulatorów, oraz zapisuje je w wewnętrznej pamięci nieulotnej. Zapis jest dokonywany w odstępach pięciominutowych, a pojemność pamięci wystarcza na 6144 cykle pomiarowe.

 

Jeżeli w trakcie pracy zasilacza mikroprocesor wykryje nieprawidłowości, np. zanik napięcia sieciowego 230 V, uszkodzenie bezpiecznika na wyjściu AUX albo przekroczenie dopuszczalnej rezystancji w obwodzie akumulatora, natychmiast zarejestruje takie zdarzenie w pamięci.

W pamięci mikroprocesora może być zarejestrowane 2048 zdarzeń wraz z informacjami o rodzaju awarii, czasie jej wystąpienia oraz wartościach innych parametrów elektrycznych. Na podstawie odczytanych parametrów układ diagnostyczny automatycznie przypisuje kod charakterystyczny dla danego zdarzenia.

Niewątpliwie wielkim atutem zasilaczy serii EN54 jest to, że wszystkie informacje, które zostały zapisane w pamięci nieulotnej, można w dowolnym czasie odczytać za pośrednictwem opcjonalnych interfejsów komunikacyjnych firmy PULSAR.

Firma Pulsar ma w swojej ofercie moduły komunikacyjne Wi-Fi, Ethernet, RS485 oraz USB-TTL. Komunikację bezprzewodową Wi-Fi można zrealizować, wykorzystując  interfejsy WiFi „INTW” oraz RS485-WiFi „INTRW” pracujące w paśmie częstotliwości 2,4 GHz zgodnie ze standardem IEEE 802.11bgn. Komunikację w sieci Ethernet umożliwiają interfejsy Ethernet „INTE” oraz RS485-ETH „INTRE” zgodne ze standardem IEEE802.3. Innym rodzajem komunikacji sieciowej jest komunikacja RS485 z wykorzystaniem dwuprzewodowego toru transmisyjnego.

Zasilacze pracujące w sieci Ethernet można połączyć z Internetem, dzięki czemu za pośrednictwem jednego komputera można mieć dostęp do zasilaczy zlokalizowanych w różnych miejscach. Jeżeli zasilacz nie pracuje w żadnej z wyżej wymienionych sieci, wówczas należy zastosować interfejs USB-TTL „INTU”, aby mieć dostęp do konfiguracji parametrów i możliwość odczytu historii pracy. Interfejs ten umożliwia bezpośrednie podłączenie zasilacza do komputera.

 

Do współpracy z zasilaczami został specjalnie opracowany program PowerSecurity. Panel główny tego programu można podzielić na mniejsze obszary w zależności od liczby nadzorowanych zasilaczy. PowerSecurity wyposażono również w zakładkę menedżera, która umożliwia grupowanie zasilaczy w celu ułatwienia analizy i przyporządkowania ich do danych obszarów.

Aplikacja umożliwia wizualizację i analizę odebranych danych. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów są sygnalizowane zmianą koloru podświetlenia odpowiedniego pola na czerwony lub migającą kontrolką. Na poszczególnych zakładkach możliwy jest podgląd parametrów zasilacza na wykresie oraz odczyt historii awarii wraz z informacją o stanie wyjść technicznych i parametrach elektrycznych.

Należy jeszcze dodać, że protokół komunikacyjny jest zrealizowany w standardzie MODBUS, do którego producent udostępnia wykaz rejestrów. Warto też wspomnieć, iż producent udostępnia także bezpłatnie aplikację PowerSecurity na platformę Android.

Pulsar
Siedlec 150
32-744 Łapczyca
e-mail: biuro@pulsar.pl
www.pulsar.pl

 

Zabezpieczenia 3/2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony