Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Harmony - Zintegrowany system zarządzania personelem

Printer Friendly and PDF

lead.jpgZintegrowany system zarządzania personelem w przedsiębiorstwie umożliwia zwiększenie wydajności pracy, a także skuteczną kontrolę nad bezpieczeństwem danych i mieniem firmy. Najnowocześniejsze systemy oferują nieograniczone możliwości rozbudowy struktury systemu i jego elastycznego dopasowywania do potrzeb konkretnej instytucji. Jak zatem można zintegrować i zautomatyzować poszczególne procesy związane z zarządzaniem, biorąc pod uwagę problemy wynikające z konieczności wdrażania kilku aplikacji i rozdzielnych systemów? Warto rozważyć skorzystanie z rozwiązania oferowanego przez firmę Control System FMN – systemu Harmony stworzonego przez firmę Synel Industries.

Harmony to rozwiązanie programowe, wspierające procesy zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kontroli personelu i gości oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Program wspomaga zarządzanie zasobami firmy przy wykorzystaniu systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, telewizji dozorowej, kontroli przeciwpożarowej i systemów alarmowych. Integruje i systematyzuje procesy administrowania fi rmą, optymalizuje wykorzystanie zasobów ludzkich oraz koszty ich eksploatacji.

Platforma Harmony jest pakietem modułów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jej podstawowe funkcje obejmują system kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy pracowników. System pozwala na zarządzanie informacjami o personelu, w tym na kontrolę ruchu personelu, monitoring obecności, kontrolę dostępu – wszystko, co jest w tym celu potrzebne, jest zawarte w jednym programie. Współpracujące ze sobą moduły platformy Harmony eliminują potrzebę prowadzenia niezależnych baz danych. Zewnętrzny moduł raportowania w sieci zwiększa bezpieczeństwo firmy.

Modułowa struktura programu pozwala na wykorzystywanie tylko tych funkcji, które są potrzebne, bez konieczności kupowania i instalowania wszystkich modułów, co pozwala optymalizować koszty systemu w zależności od jego funkcjonalności.

Moduł rozliczania czasu pracy daje szerokie możliwości dokładnego i efektywnego rozliczania pracownika w celach płacowych. System gromadzi wszystkie dane obecności, uwzględniając zasady pracy, a następnie przelicza w czasie rzeczywistym przepracowane godziny, tworząc raporty do kalkulacji płac.

Poniżej wyszczególniono główne zalety rozwiązania:

 • system wielozadaniowy,
 • system pracujący on-line, umożliwiający podgląd w czasie rzeczywistym obecności/ nieobecności pracownika,
 • elastyczne parametry i zasady pracy,
 • wiele formatów kalendarza,
 • pięć stref bezpieczeństwa: strefa, oddział, sekcja, wydział, stanowisko pracy, które są dostosowywane w zależności od potrzeb klienta,
 • dynamiczna autoryzacja systemu raportowania, okien i menu, autoryzacja odczytu lub odczytu/zapisu w tabelach, – zmienne raporty, opcja generowania nowych raportów lub edytowanie istniejących,
 • elastyczne opcje eksportu i importu plików,
 • raporty grafi czne dla menadżerów,
 • format raportów (XLS lub PDF), opcja wysyłania raportów przez e-mail.

Moduł kontroli dostępu zawiera interfejs telewizji dozorowej, zapewnia drukowanie spersonalizowanych kart i synchronizowanie map aktywnych. Moduł jest potężnym narzędziem, pozwalającym na kontrolowanie zarówno pracowników, jak i miejsca pracy.

Pozwala na limitowanie dostępu do określonych stref, podgląd w czasie rzeczywistym dokładnego położenia każdego pracownika, generuje raporty lokalizacji i ruchu wszystkich osób w celach ochrony i bezpieczeństwa. Cechy i elementy charakterystyczne modułu to:

 • autoryzacja wejścia w zależności od stref/przedziałów czasowych/statusu pracownika,
 • interfejs internetowy (WEB) gości,
 • alarm w przypadku próby sforsowania drzwi lub drzwi otwartych,
 • raport dotyczący obecności oraz raport gości,
 • połączenie z systemem kontroli obecności (pierwsze zalogowanie
 • wejście, ostatnie – wyjście),
 • opcja grafi cznego przedstawiania zdarzeń,
 • podgląd strefowy zdarzeń on-line,
 • powiadomienie alarmowe przez SMS, e-mail, wyskakujące okno (pop-up),
 • tworzenie procedur reagowania na zdarzenia alarmowe,
 • podział zdarzeń ze względu na ważność i priorytet.

Moduł kosztów pracy – procedury i metody pracy mogą stać się efektywniej wyznaczane na podstawie gromadzonych z danego działu danych. Dane te stanowią podstawę do podejmowania właściwych decyzji. Moduł kosztów pracy pozwala kontrolować i poprawnie wyznaczać czas przeznaczony na różne zadania, a także wyliczyć koszty wiążące się z realizacją poszczególnych projektów. Jest to wyjątkowo efektywne narzędzie, pozwalające zarządzać kosztami projektów w firmie.

rys2.gif
Rys. 1 Przejrzyste raporty – gotowe szablony oraz możliwość tworzenia własnych wzorów
 
rys1.gif
Rys. 2. Kalendarz umożliwiający sprawne wprowadzanie dni roboczych, dni wolnych, świąt
 

Moduł interfejsu WEB użytkownika umożliwia współpracę z siecią Intranet organizacji i zapewnia dostęp do systemu wszystkim użytkownikom. Dostęp do danych jest przydzielany na innym poziomie, w zależności od pozycji każdego pracownika i poziomu autoryzacji. Pracownik może przeglądać i aktualizować swój raport czasowy, podczas dy menedżer może przeglądać i zatwierdzać dane pracownika na określonych poziomach. Moduł zapewnia:

 • możliwość raportowania obecności/zleceń każdego stanowiska w czasie rzeczywistym,
 • aktualizację zmian tylko po zaakceptowaniu przez menedżera,
 • możliwość generowania raportów w zależności od poziomu autoryzacji (menedżer/pracownik),
 • możliwość korekcji danych przez użytkownika za zgodą menedżera,
 • definiowanie nowych pracowników oraz aktualizację danych pracowników obecnych,
 • opcję produkcji dodatkowego identyfi katora dla użytkownika na wypadek utraty poprzedniego,
 • różnorodne raporty, które mogą być generowane według rożnych specyfi kacji i zapisywane w formacie DOC, XLS lub PDF w wersji tylko do odczytu lub druku.
rys3.gif
Rys. 3. Komunikacja z terminalami bezpośrednio z oprogramowania
 
rys4.gif
Rys. 4. Możliwość ustawiania zaawansowanych zasad pracy zatrudnionych pracowników
 

Harmony jest nowoczesną platformą umożliwiającą sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i bezpieczeństwem w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Jej niewątpliwą zaletą jest działanie wszystkich modułów na jednej bazie danych i możliwość integracji z innymi programami działającymi w fi rmie, takimi jak oprogramowanie HR czy programy płacowe. Ważnym atutem jest również fakt, że fi rma Synel Industries jest jednocześnie producentem takich urządzeń, jak czytniki i zegary czasu pracy, które wraz z oprogramowaniem tworzą jednolity i niezawodny system.

Więcej informacji na temat działania systemu można uzyskać u wyłącznego dystrybutora opisywanych urządzeń i oprogramowania – firmy Control System FMN (tel. 022 8550017, www.cs.pl ).

Control System FMN

Zabezpieczenia 6/2008

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony