Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Integracja systemów bezpieczeństwa w obiektach handlowych z wykorzystaniem programu i urządzeń VENO

Printer Friendly and PDFKażdy obiekt handlowy, niezależnie od jego powierzchni, jest wyposażony w urządzenia i systemy chroniące klientów, personel oraz sam obiekt i zgromadzone w nim dobra materialne. Stosuje się ich coraz więcej. Odpowiedni program SMS (Security Management System) może je zintegrować. W ten sposób można ułatwić ich obsługiwanie oraz bezzwłoczne i adekwatne reagowanie na zachodzące zdarzenia. Takim programem jest VENO.

Wiele integrowanych systemów

VENO umożliwia integrację wszystkich podstawowych elektronicznych systemów zabezpieczeń, w tym systemu telewizji dozorowej (NMS), systemu sygnalizacji pożarowej (POLON), systemu kontroli dostępu (Kantech, KaDe), systemu sygnalizacji włamania i napadu (DSC oraz SATEL) oraz innych specjalistycznych systemów, np. depozytariuszy kluczy. Powyższa lista jest systematycznie wydłużana. Istnieje możliwość dołączenia innych systemów bezpieczeństwa, jeżeli pozwala na to specyfika obiektu. Do tej pory integracja systemów ograniczała się do połączenia bloków wejść/wyjść alarmowych współpracujących instalacji. Wraz ze wzrostem znaczenia technik cyfrowych ten poziom integracji stał się niewystarczający. Platforma VENO pozwala na integrację  systemów na poziomie programowym, czyniąc proces instalacji i uruchomienia łatwym i szybkim ze względu na brak dodatkowych połączeń kablowych. Do obsługi poszczególnych systemów służy pojedynczy, wspólny interfejs graficzny.

Jeden interfejs graficzny

Wspólny interfejs graficzny i ujednolicony sposób informowania o zdarzeniach umożliwiają szybsze podejmowanie decyzji. Poziom uszczegółowienia wizualizacji zależy od potrzeb i preferencji operatorów – program nie narzuca żadnych ograniczeń. Najważniejszą zaletą takiego interfejsu jest możliwość wyświetlenia informacji ze wszystkich systemów na jednym ekranie. Operator, dysponując danymi ze wszystkich urządzeń i instalacji, może precyzyjnie określić przyczynę alarmu. System integrujący jest przystosowany do pracy z wykorzystaniem monitorów dotykowych, m.in. dzięki dużym ikonom oraz wygodnemu sposobowi ich przenoszenia („przeciągnij i upuść”). Aplikacja umożliwia dodanie dwuwymiarowych i trójwymiarowych map oraz planów.

Redukcja liczby szkoleń

W przypadku dużej rotacji pracowników ochrony mogą być potrzebne częste szkolenia z obsługi systemów zabezpieczeń. Organizowanie szkoleń bywa kosztowne i nie zawsze jest możliwe. Zastosowanie programu VENO upraszcza obsługę, gdyż za pomocą interfejsu jednej aplikacji można obsługiwać wiele systemów, a dzięki procesowi automatyzacji, zaprogramowanym scenariuszom i zdefiniowanym procedurom obsługa ta zostaje ograniczona do niezbędnego minimum. Można zatem ograniczyć szkolenie do nauki obsługi jednego programu.

Skalowalność

Aplikacja VENO jest przeznaczona do zastosowania zarówno w dużych galeriach, jak i w małych pawilonach handlowych. Nie ma programowych limitów liczby obsługiwanych systemów oraz ich wielkości (liczby elementów – czujek, kontrolerów, strumieni), a ograniczenia wynikają jedynie z wydajności jednostki serwerowej lub ograniczeń licencyjnych. VENO może również integrować systemy bezpieczeństwa rozproszone w różnych obiektach, komunikujące się z serwerem z użyciem protokołu TCP/IP. Do jednostki serwerowej może być podłączonych wiele jednostek klienckich ze spersonalizowanymi ustawieniami operatorskimi. Pozwala to stworzyć niezależne procedury nadzoru operatorskiego dla poszczególnych części obiektu (kontrola określonych przejść, partycji alarmowych etc.). Również w przypadku zmian aranżacji obiektu możliwa jest programowa rekonfiguracja systemu bez konieczności ingerencji w rozmieszczenie sprzętu.

Niezależne panele użytkowników

Tryb pracy serwer – klient umożliwia scentralizowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników stacji klienckich. Administrator i poszczególni użytkownicy mogą mieć niezależnie skonfigurowane panele. Za konfigurację oprogramowania (m.in. scenariuszy alarmowych i harmonogramów) oraz ustalenie uprawnień operatorów odpowiada administrator. Takie rozwiązanie jest bezpieczne, ponieważ operator korzysta z gotowych ustawień i nie może ich modyfikować (brak trybu edycji). Operator otrzymuje tylko te informacje, które administrator uznał za niezbędne do wykonywania jego codziennej pracy.

Niezawodne działanie

Program VENO integruje różne systemy bezpieczeństwa w chronionym obiekcie, nie zmieniając przy tym ich pierwotnych funkcji. Każdy z systemów pracuje autonomicznie, natomiast VENO ułatwia i usprawnia ich obsługę. Awaria jednego z systemów nie wpłynie na pracę pozostałych. Działania nie zakłóci również ewentualna awaria serwera z oprogramowaniem VENO.

Jeden rejestr zdarzeń

Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systemów (CCTV, SWiN, SP oraz KD) są automatycznie rejestrowane w jednej bazie danych. Dzięki temu operator widzi pełen rejestr alarmów, awarii oraz logowania użytkowników. W celu dokonania analizy określonego zdarzenia administrator nie musi mieć dostępu do rejestrów w poszczególnych systemach. Ma on chronologiczną listę zdarzeń ze wszystkich systemów w jednym formacie, który może być eksportowany do wersji .xls lub .pdf.

Urządzenia VENO

VENO to nie tylko oprogramowanie, ale również dodatkowe urządzenia, które w pewnym zakresie pozwalają realizować funkcje systemu BMS (Building Management System). Jest to możliwe dzięki funkcji alarmowej (informowanie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości wykrywanych przez czujniki) oraz funkcji regulacyjnej (sterowanie urządzeniami w zależności od wskazań czujników). Dostępne są moduł sieciowy wejść/wyjść (V-1000/IOM), sieciowa listwa zasilająca (V-1230/6/IOPS) oraz czujniki temperatury, natężenia prądu i wilgotności. Zastosowanie dodatkowych modułów zwiększa możliwości całości złożonej ze zintegrowanych systemów i umożliwia realizację funkcji systemu inteligentnego budynku. Wyżej wymienione urządzenia mogą sterować oświetleniem (zgodnie z harmonogramem lub na skutek zaistnienia określonych zdarzeń, np. alarmu w SSWiN), roletami i żaluzjami. W zależności od pory dnia czy indywidualnych preferencji użytkownika mogą także automatycznie otwierać i zamykać zawory oraz włączać i wyłączać listwę zasilającą (sterować zasilaniem). Urządzenia w różnych układach kontrolują wartości napięcia i natężenia prądu, realizują zaprogramowane scenariusze, a także sterują bramami i szlabanami wjazdowymi.

W celu zoptymalizowania procesu podejmowania decyzji oraz ograniczenia kosztów systemy SMS (Security Management Systems) są standardowo stosowane w dużych obiektach handlowych, w których zainstalowanych jest kilka elektronicznych systemów zabezpieczeń. Dotyczy to zwłaszcza nowych lub modernizowanych obiektów. Na skutek rosnącej liczby obsługiwanych systemów, coraz wyższych kosztów pracy i automatyzacji procesów podejmowania decyzji znaczenie systemów SMS będzie coraz większe.

Patryk Gańko
AAT HOLDING

 

Zabezpieczenia 1/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony