Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

iProtect - sieciowy system zabezpieczenia obiektów (moduły SSWiN oraz RCP)

Printer Friendly and PDF

Na łamach czasopisma Zabezpieczenia ukazały się już dwa artykuły opisujące system iProtect firmy Keyprocessor:

- w numerze 6/2007 - traktujący o ogólnych właściwościach systemu,

- w numerze 1/2008 - opisujący moduły kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej IP (Video IP).

W tym numerze chcemy przybliżyć Państwu moduły Systememu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz Rejestracji Czasu Pracy (RCP).

SSWiN

Moduł SSWiN pozwala na zarządzanie w systemie iProtect wieloma centralami alarmowymi IBC128 firmy Keyprocessor. Może on być używany oddzielnie, jak również w połączeniu z innymi modułami wchodzącymi w skład systemu. Posiada pełną funkcjonalność zaawansowanej centrali alarmowej (zgodność z normą EN50131), a dzięki integracji w systemie iProtect funkcjonalność ta znacząco wzrasta. Centrala alarmowa IBC128 pozwala na podłączenie do 128 linii alarmowych. Wbudowana jednostka komunikacyjna umożliwia komunikację alarmową poprzez połączenie AL1 (ISDN/B) lub AL2 (ISDN/D). Nowoczesna klawiatura LCD z panelem dotykowym pozwala użytkownikowi na wybór koloru podświetlenia oraz sposobu montażu (nad- lub podtynkowy), co znacznie podnosi walory estetyczne przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Specjalnie wykonany panel dotykowy uniemożliwia intruzowi odgadnięcie cyfr wchodzących w skład kodu dostępu. Opcjonalnie klawiatura ta może być połączona z dedykowanym czytnikiem kart zbliżeniowych.
 

Integracja w iProtect

 
Centrala IBC 128
Fot. 1. Centrala IBC 128
 

System alarmowy może być zarządzany poprzez łatwy w użyciu i przejrzysty interfejs użytkownika systemu iProtect. Technologia sieciowa pozwala na bezpieczne i bezproblemowe zarządzanie systemem z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Wszystkie zdarzenia mają swoje odzwierciedlenie w systemie iProtect. Interaktywne mapy natychmiast informują o miejscu wystąpienia zdarzenia i wskazują na czujnik, który wygenerował alarm. Dodatkowo zdarzenie to będzie odnotowane i przechowywane w pamięci systemu wraz z niezbędnymi informacjami odnoszącymi się do niego. Dzięki integracji możliwe jest także natychmiastowe zweryfikowanie alarmu za pomocą innych systemów.

Integracja z innymi modułami

Poprzez dodawanie kolejnych modułów system iProtect może być rozbudowany do w pełni zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Jedną z wielu zalet integracji różnych systemów bezpieczeństwa w iProtect jest to, że takie rozwiązanie umożliwia łączenie funkcjonalności tych systemów. Integracja wielu różnych modułów bezpieczeństwa stwarza możliwość optymalizacji całego systemu i znacznego wyeliminowania fałszywych alarmów poprzez ich zaawansowaną weryfikację. Dzięki iProtect możliwe jest uzyskiwanie obrazów na żywo z miejsc, w których wykryto alarm. Przy połączeniu SSWiN z Systemem Kontroli Dostępu (SKD) możliwe jest blokowanie dostępu do stref, które są uzbrojone, lub automatyczne rozbrajanie stref po autoryzacji karty dostępu w czytniku. Każdy czytnik SKD może po udzieleniu dostępu do określonej strefy automatycznie ją rozbroić i jednocześnie uzbroić inną strefę (np. tę, którą użytkownik opuszcza). Dodatkowo system może być skonfigurowany tak, aby nie można było uzbroić strefy, w której znajdują się ludzie.

 
Ekran kamery
Fot. 2. Ekran przedstawiający komunikat o zdarzeniu alarmowym z mapą piętra na którym wystąpił alarm oraz obrazem z kamery
 

Dzięki integracji kontroli dostępu z Video IP bardzo łatwa jest weryfikacja wizualna osób wchodzących do pomieszczeń. Także zdarzenie alarmowe może zostać zweryfikowane poprzez odpowiednią akcję systemu Video IP. Są to tylko niektóre przykłady integracji SSWiN z innymi systemami zabezpieczenia w obrębie iProtect. Rozbudowana i elastyczna architektura systemu oferuje znacznie więcej możliwości, których wykorzystanie zależy od wymagań inwestora i inwencji projektanta.

Szybki dostęp do obrazów wideo

Po wystąpieniu zdarzeń w systemie alarmowym często trudne jest znalezienie odpowiednio powiązanych sekwencji wideo. Dzięki integracji systemu telewizji dozorowej z innymi systemami w iProtect jest to bardzo łatwa operacja. Wystarczy kliknąć na wiersz z informacją o interesującym nas zdarzeniu, aby natychmiast otrzymać odpowiedni fragment obrazu wideo z właściwych kamer.

Konstrukcja SSWiN

Pomimo tego, że moduł centrali alarmowej został zaprojektowany dla systemu iProtect, możliwa jest w pełni autonomiczna jego praca. Uzupełnieniem centrali alarmowej są moduły rozszerzeń wejść i wyjść oraz klawiatury LCD ze zintegrowanym czytnikiem zbliżeniowym. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezawaryjną komunikację z serwerem, SSWiN powinien pracować w wydzielonej sieci lokalnej. Dlatego serwer dedykowany dla systemu iProtect ma co najmniej dwie karty sieciowe, a jego komunikacja w sieci TCP/IP jest zabezpieczona za pośrednictwem protokołu SSL.

 
Klawiatura LCD
Fot. 3. Klawiatura LCD z panelem dotykowym
 
 

System RCP

System iProtect zawiera przyjazne dla użytkownika i elastyczne oprogramowanie Rejestracji Czasu Pracy (RCP) z nieograniczonymi możliwościami raportowania. Jest ono odpowiednie dla zmiennych godzin pracy, rejestracji nieobecności i innych aspektów rozliczania czasu pracy. Rejestracja rozpoczęcia, zakończenia, przerw i innych zdarzeń związanych z czasem pracy może odbywać się z wykorzystaniem czytników SKD, specjalnych terminali RCP oraz terminali wirtualnych INFOBOX.

Dzięki zaawansowanym funkcjom importu i eksportu moduł RCP daje się z łatwością integrować z wieloma zewnętrznymi systemami kadrowo-płacowymi.

Mnogość opcji programowania, zaawansowane terminale, w pełni sieciowa praca, elastyczność i szerokie możliwości wymiany danych z systemami zewnętrznymi czynią moduł iProtect RCP idealnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników.

Rejestracja godzin...

Coraz większa liczba organizacji wdraża elektroniczne systemy Rejestracji Czasu Pracy. Niekiedy wystarczająca jest prosta forma rejestracji godzin pracy (każdego dnia zapisywane są godziny przyjścia i wyjścia pracowników, a czas pomiędzy nimi traktowany jest jako godziny pracy). Jeżeli jest to konieczne, do wyników obliczeń wprowadzane są stałe czasy przerw w pracy.

...a Rejestracja Czasu Pracy

Obecnie klienci wymagają więcej. Chcą na przykład zaimplementować w systemie zbiorowe umowy pracy i regulacje własnej organizacji. Te umowy i regulacje mają bezpośredni wpływ na sposób rejestracji czasu pracy. Celem jest zawsze otrzymanie precyzyjnej informacji o sposobie spędzania czasu w pracy przez pracowników.

Ciągłe śledzenie godzin pracy

System Rejestracji Czasu Pracy jest szczególnie wymagany tam, gdzie stosowane są zmienne godziny pracy. Taki system przynosi korzyści nie tylko zarządowi firmy, ale również pracownikom.

Moduł RCP systemu iProtect pozwala pracownikom, poprzez terminal TC9320 lub wirtualny terminal INFOBOX, sprawdzać ich własne dane dotyczące godzin pracy, rozkładu dni, urlopów itp. - bez konieczności zwracania się do działu personalnego. W standardzie system zakłada obsługę 3000 pracowników.

Terminal TC9320

W systemie iProtect możliwe jest korzystanie z łatwego w obsłudze i jednocześnie zaawansowanego terminala TC9320. Jest on podłączany bezpośrednio do sieci TCP/IP. Za jego pośrednictwem pracownicy mogą dokonywać różnego rodzaju czynności związanych z RCP. Zalogowanie się do terminala odbywa się za pomocą tej samej karty co dla kontroli dostępu czy parkingu. Wszelkie zmiany/odstępstwa od reguły (zapomniane meldowania, zwolnienia, zmiany rozkładów dni) są łatwe do zaimplementowania w terminalu. Co więcej, możliwe jest lokalne zarządzanie działem/departamentem - wtedy przełożony ma dostęp tylko do danych podległych mu pracowników.

Nadgodziny bez skomplikowanych obliczeń

W iProtect można wprowadzić bardzo szczegółowe schematy nadgodzin. Dopłaty, np. za soboty i niedziele, lub wzrost stawek wynagrodzenia w zależności od liczby nadgodzin (po odpowiednim wprowadzeniu schematów do systemu) są automatycznie obliczane i przedstawiane w postaci czytelnego raportu. Wszystkie obliczenia mogą być również eksportowane do systemów administracji płac. Elastyczny interfejs do systemów kadrowo-płacowych zakłada wymianę informacji przy pomocy automatycznie lub ręcznie generowanych plików raportów XML, CSV, jak również bezpośredniej komunikacji baz danych - JDBC, ODBC.

Podsumowanie

Omawiane w niniejszym, a także we wcześniejszych artykułach moduły SKD, SSWiN, Video IP, oraz RCP składają się na podstawową funkcjonalność zintegrowanego systemu iProtect. Nie należy zapominać, że pozostałe moduły - parkingu zaawansowanego oraz ochrony osób - jak również dodatkowe funkcje, takie jak rejestracja gości, zaawansowane zarządzanie I/O oraz nadruki na kartach (Key Badge Photo ID), znacząco wpływają na poprawę funkcjonalności całego systemu i czynią go perfekcyjnym rozwiązaniem do zarządzania bezpieczeństwem.

Niewątpliwą zaletą systemu iProtect jest to, że jest on oparty na technologiach sieciowych, a sama aplikacja jest uruchamiana z serwera. Dzięki temu nie jest konieczne instalowanie dodatkowego oprogramowania na wszystkich komputerach.

Zarówno oprogramowanie, jak i zestaw urządzeń w systemie iProtect są całkowicie skalowalne. Użytkownik może zacząć od małego systemu (np. SKD + SSWiN), który następnie będzie rozbudowany, aby sprostać zwiększającym się wymaganiom, bez utraty dokonanych już inwestycji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących systemu iProtect, a także innych produktów z asortymentu Miwi-Urmet, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Organizujemy także prezentacje opisywanego systemu oraz zapewniamy profesjonalną pomoc przed- i posprzedażową.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stanowiska podczas targów Securex 2008 (Pawilon 3A, stoisko nr. 104).

Łukasz Szafoni

Miwi-Urmet

Zabezpieczenia 2/2008

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony