Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

SynopSYS - Integracja systemów bezpieczeństwa i komfortu

Printer Friendly and PDF

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że w większości budynków systemy bezpieczeństwa i komfortu są realizowane oddzielnie. Co więcej, poszczególne elementy tych systemów są także oparte na odrębnych instalacjach. Taki stan rzeczy ma określone konsekwencje. Już na etapie realizacji samo okablowanie jest zdecydowanie droższe i bardziej skomplikowane. Eksploatacja takich rozwiązań to konieczność współpracy z wieloma dostawcami oraz wydłużenie czasu szkoleń operatorów, w celu wdrożenia ich do pracy z różnymi interfejsami użytkownika. Dodatkowym problemem jest wymiana informacji między systemami, co szczególnie w warunkach kryzysowych może stać się przyczyną podniesienia poziomu zagrożenia, a w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia strat. W poniższym materiale pragniemy przedstawić rozwiązania, jakie w tym zakresie oferuje swoim partnerom firma RISCO Group.

Nowe technologie a integracja

Jeszcze do niedawna systemy zabezpieczeń elektronicznych i systemy automatyki budynków były traktowane jako oddzielne, bez fizycznej ani logicznej możliwości łączenia ich funkcji. Sytuacja ta zmieniła się. W dzisiejszych czasach osoby administrujące systemami zarządzania budynkami mają do dyspozycji narzędzia programowe pozwalające traktować obiekt (zarówno skupiony – pojedynczy budynek, jak i rozproszony – kompleks budynków lub obiektów) jako jedną całość. Takie podejście zapewnia oczywiście wygodę użytkowania, a ponadto pozwala na znaczące oszczędności zarówno w przypadku kosztów personalnych, jak i wydatków na energię.
Koncepcja ta stała się możliwa dzięki rozwojowi i powszechnej akceptacji kilku technologii bazujących na dostępnych standardach, na których oparto platformy programowe. Należy do nich zaliczyć protokół TCP/IP, czyli faktyczny standard komunikacji w sieciach komputerowych, oraz technologię UPnP (Universal Plug & Play). Korzyści wynikające ze stosowania otwartych standardów to przede wszystkim łatwiejsza integracja między programami, uproszczona wymiana informacji oraz niezależność od dostawców. Technologia UPnP zlikwidowała ostatnie bariery na drodze spójności systemów zabezpieczeń i automatyki, dając do dyspozycji uniwersalny język komunikacji pomiędzy wszelkiego rodzaju systemami. Umożliwia on prostą komunikację między urządzeniami różnych dostawców i pozwala na ich integrację oraz kontrolę, pozwalając powszechnie stosowanym urządzeniom, takim jak elementy oświetlenia, klimatyzatory, grzejniki i windy, jak również systemom bezpieczeństwa, porozumiewać się ze sobą.

SynopSYS – interfejs użytkownika

Wykorzystując wspomniane technologie, można zintegrować systemy bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem w jeden organizm, w którym różne komponenty bez problemów współdziałają ze sobą, a całość jest nadzorowana z poziomu jednego, wspólnego interfejsu użytkownika. Takim rozwiązaniem jest oprogramowanie SynopSYS firmy RISCO Group. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom informatycznym SynopSYS łączy systemy sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, kontrolę dostępu, monitoring wizyjny, sterowanie ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją i innymi systemami automatyki w jedno stanowisko nadzoru i sterowania obiektem.
Najważniejsze właściwości tego oprogramowania to:

  • praca w sieciach LAN/WAN z centralnym serwerem baz danych,
  • bezpieczeństwo – najwyższy komercyjny poziom bezpieczeństwa przesyłu danych przez IP, wykorzystujący najnowocześniejsze algorytmy kryptograficzne,
  • zgodność ze standardem UPnP – natychmiastowa komunikacja z urządzeniami,
  • otwarta architektura – prosta integracja z dowolnymi systemami,
  • budowa modułowa – dobór urządzeń niezbędnych dla konkretnej instalacji,
  • proste tworzenie planów sytuacyjnych – gotowe biblioteki symboli graficznych urządzeń w połączeniu z ułatwieniami programowymi.

SynopSYS zapewnia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym – w dowolnym miejscu i czasie – umożliwiając tym samym inteligentną integrację i analizę informacji oraz pozwalając na zautomatyzowanie procesów w całym budynku, jak również w grupach budynków o różnym przeznaczeniu. Z poziomu tego pojedynczego interfejsu operatorzy mogą zarządzać szerokim wachlarzem zdefiniowanych funkcji obejmujących kontrolę środowiska, kontrolę dostępu, nadzór wideo, SSWiN itp. Dodatkowe korzyści to uproszczona kontrola odległych miejsc, przyspieszenie reakcji na sytuacje alarmowe oraz podniesienie poziomu skuteczności całego systemu.

Z punktu widzenia inwestora dzięki oprogramowaniu SynopSYS cały chroniony obszar – czy będzie to pojedynczy budynek, czy zespół rozproszonych obiektów – może być monitorowany i sterowany z pojedynczego stanowiska obsługi, wyposażonego w standardowy komputer, co pozwala na redukcję kosztów osobowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności obsługi. Ponadto system w sposób znaczący przyczynia się do redukcji kosztów eksploatacji budynku – dzięki automatycznemu sterowaniu oświetleniem, ogrzewaniem i klimatyzacją w okresowo nieużywanych pomieszczeniach.

Jak wspomniano powyżej, oprogramowanie SynopSYS może być zastosowane zarówno w pojedynczych obiektach, jak też w grupach obiektów. Duża elastyczność tego rozwiązania pozwala na realizację zintegrowanych systemów w obiektach o bardzo różnym charakterze – doskonale nadaje się zarówno do obiektów komercyjnych, użyteczności publicznej, dużych kompleksów, jak i do obiektów rozproszonych.

RISCO Group Poland

Zabezpieczenia 5/2008

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony