Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

System zarządzania bezpieczeństwem GEMOS

Printer Friendly and PDF

leadSystemy zarządzania bezpieczeństwem (Security Management Systems – SMS) znajdują zastosowanie m.in. w obiektach biurowych, przemyśle, centrach komunikacyjnych i handlowych, a także coraz częściej w miasteczkach akademickich i kompleksach szpitalnych. Łączą systemy sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, komunikacyjne i inne w jednorodną płaszczyznę obsługi.

Systemy heterogeniczne a integracja

Systemy sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej i inne są już powszechnie stosowane. Systemy te składają się z różnej, większej lub mniejszej, liczby niezależnych i samodzielnych urządzeń, które muszą być obsługiwane, zasilane, oddzielnie serwisowane i do których należy przyporządkować kosztowną infrastrukturę. Zazwyczaj każdy z nich jest instalowany przez inną firmę i innych specjalistów, szkolenie personelu do ich obsługi musi przebiegać oddzielnie, a przecież systemy te oferują wiele podobnych funkcji. Łatwo zatem wyobrazić sobie wysokie koszty ich instalacji i eksploatacji przy niewielkiej funkcjonalności. Poza tym nie ma możliwości wspólnego wykorzystania poszczególnych zasobów (mocy obliczeniowej, pamięci, alarmowych planów działania, grafiki itd.), ponieważ urządzenia nie są ze sobą kompatybilne.

 

rys1

Fot. 1. Brak integracji systemów wymusza stosowanie rozwiązań utrudniających sprawną obsługę systemów bezpieczeństwa

 

System GEMOS jest neutralną (niezależną od producenta) platformą umożliwiającą pełną integrację poszczególnych rodzajów systemów zabezpieczeń, np. SSP, SSWiN, KD, DSO, telewizji dozorowej, automatyki pożarowej, techniki budynkowej itp. Umożliwia obsługę tych systemów, obróbkę alarmów oraz ich potwierdzanie z jednego lub kilku centralnych stanowisk obsługi. Personel obsługujący system otrzymuje pełną informację tekstową i graficzną, towarzyszącą nadejściu komunikatu alarmowego, wraz ustalonymi procedurami postępowania. Ta informacja może być zarówno wyświetlana na ekranie, jak i drukowana. System wykonuje również automatyczne sterowania, przewidziane w procedurach postępowania. GEMOS jest instalowany nie tylko w obiektach przemysłowych, handlowych i administracyjnych, ale także w mniejszych obiektach, np. w prywatnych rezydencjach.

Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS

GEMOS składa się z systemu komputerowego, który nadzoruje i steruje elementami wykonawczymi i zintegrowanymi systemami. Taka nadrzędna centrala i zarazem system nadzorująco-sterujący służy do odbierania i protokołowania napływających alarmów i dowolnych innych informacji ze zintegrowanych podsystemów. Ponadto przekazuje wszystkie niezbędne informacje personelowi nadzoru i (lub) służbom interwencyjnym.

W przypadku alarmu system GEMOS realizuje następujące funkcje:

 • wczesne rozpoznanie zagrożenia za pomocą systemu alarmowego,
 • szybkie poinformowanie obsługi o nadejściu alarmu,
 • zaproponowanie określonej odpowiedzi (reakcji) systemu oraz możliwych środków przeciwdziałania, pasujących do stwierdzonego rodzaju zagrożenia,
 • uporządkowanie obróbki zdarzeń z uwzględnieniem priorytetów alarmów,
 • praca w tle (odciążenie personelu, zwolnienie go z czynności rutynowych),
 • automatyczna dokumentacja zdarzeń,
 • uproszczenie obsługi licznych systemów technicznych i central alarmowych,
 • przedstawienie graficznego planu sytuacyjnego – ogólnego oraz szczegółowego – zawierającego lokalizację czujników, dróg dojazdowych, dróg ewakuacyjnych itd.,
 • automatyczne sterowanie urządzeniami zabezpieczającymi, takimi jak syreny alarmowe, kamery, urządzenia gaszące, poprzez dany podsystem,
 • żądanie potwierdzania alarmów przez personel, a także dokumentowanie podjęcia czynności oraz wszystkich działań z sekundową dokładnością (zarówno na papierze, jak i w plikach archiwum, które ponadto mogą być później analizowane).

Zastosowanie systemu GEMOS

Systemy takie jak GEMOS stosowane są głównie tam, gdzie występują najwyższe ryzyka i prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, między innymi:

 • w obiektach biurowych i centrach handlowych,
 • w zakładach przemysłu chemicznego i elektrowniach,
 • na lotniskach i dworcach,
 • w ośrodkach akademickich,
 • na osiedlach mieszkaniowych, w apartamentowcach,
 • w obiektach sportowych i widowiskowych,
 • w bankach,
 • w sądach i więzieniach,
 • w szpitalach,
 • w firmach spedycyjnych, transportowych, na kolei,
 • w centrach monitorujących wykorzystywanych przez firmy ochrony mienia,
 • w serwerowniach.

Informacja i implementacja planów alarmowych

System GEMOS zapewnia racjonalną, zdecydowaną i bezzakłóceniową obróbkę wszystkich napływających informacji w przypadku pojawienia się zagrożenia. Za pomocą zintegrowanego interfejsu graficznego z przygotowanymi planami można szybko zlokalizować miejsce wystąpienia alarmu. Odpowiednie skonfigurowanie systemu GEMOS sprawia, że wszystkie dane dotyczące zdarzenia, np. przegród, dróg ewakuacyjnych, odległości, stref ewakuacji, mogą być wizualizowane, przetwarzane i przekazywane dalej.

Treści tekstowe

W formacie tekstowym można łatwo integrować dane techniczne – numer czujnika, rodzaj meldunku, lokalizacja meldunku, adres, pomieszczenie itp. Można umieszczać w tekście wskazówki dla służb interwencyjnych (policji i straży pożarnej) albo specjalne uwagi opisujące podejmowane czynności. Można wykorzystywać wykaz osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie obiektu z aktualnymi numerami telefonów lub adresami, a także sięgać po zarchiwizowane dokumentacje, np. instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, dzienniki obsługi.

 

rys3

Fot. 2. Informacja tekstowa prezentowana jest poprzez „stos alarmowy”

 

Część graficzna

Plany graficzne, obrysy lub plany akcji w postaci wektorowej, pozwalające na prezentację w dowolnej skali, w optymalny sposób wspomagają służby interwencyjne. System dopuszcza możliwość dołączania większej liczby grafik do jednego planu alarmowego. Sprawdza się to w przypadku obiektów rozległych lub składających się z większej liczby budynków. Pierwsza grafika może być przejrzystym planem położenia i wszystkich dróg dojazdowych. Druga może zawierać informacje o dostępie do danego budynku i przedstawiać w zarysie drogi komunikacyjne. Jeżeli miejsce wystąpienia alarmu znajduje się na którymś piętrze albo w piwnicy, kolejna grafika może zawierać szkic danej kondygnacji wraz z drogami komunikacyjnymi i dostępu.

 

rys4c

Fot. 3. Przykład prezentacji graficznej wraz z informacją tekstową. Widoczne są również przyciski do nawigacji

 

Integracja

GEMOS jest neutralny wobec systemów, które integruje, i funkcjonuje na płaszczyźnie niezależnej od producentów integrowanych przez niego systemów bezpieczeństwa.

Wynika z tego, że każdy system bezpieczeństwa obiektu, niezależnie od tego, przez jakiego producenta został wyprodukowany, może być zintegrowany z GEMOSEM. Wprawdzie kompleksowe rozwiązania składające się z produktów z jednego źródła upraszczają projektowanie i instalację, jednak nie wszyscy dostawcy mają w swojej ofercie komplet systemów i urządzeń. Możliwość włączania obcych technologii staje się zatem ważnym kryterium wyboru systemu. Poniższa lista pokazuje, jakie systemy różnych producentów można obecnie sprzęgać z systemem GEMOS:

 • systemy sygnalizacji pożarowej, antywłamaniowe i systemy alarmowania o niebezpieczeństwie,
 • nadzorowanie wideo (krosownice wideo ze sterowaniem kamerami, technologia IP),
 • systemy kontroli dostępu wraz z systemami RCP, depozytory kluczy,
 • systemy komunikacyjne, nagłośnieniowe, DSO, domofony,
 • kontrola pracy wartowników,
 • windy (wskaźniki stanu i komunikacja z kabiną),
 • systemy przywoławcze (analogowe i cyfrowe systemy alarmowania),
 • urządzenia elektryczne, rozdzielnie energetyczne,
 • systemy głosowej komunikacji radiowej i telefoniczne (te ostatnie z automatyczną identyfikacją i lokalizowaniem rozmówcy),
 • systemy synchronizacji czasu,
 • sterowanie bramami halowymi i bramami zakładowymi,
 • sterowanie oświetleniem,
 • sterowanie dwustanowe (automatyczne wyłączanie urządzeń i maszyn, włączanie odprowadzania spalin albo odsysania, sterowanie klapami i kanałami).

 

rys5

Fot. 4. Pulpit operatora zintegrowanego stanowiska łączności w systemie GEMOS

 

rys6b

Fot. 5. Prezentacja danych w module Graph

 

GEMOS a technika budynkowa

Granica między systemami zarządzania bezpieczeństwem a systemami zarządzania budynkiem (BMS) zaciera się coraz bardziej. System GEMOS może integrować technikę budynkową poprzez otwarte standardy komunikacji, takie jak OPC, LON, EIB czy BACnet, i pozwala na stworzenie typowego stanowiska BMS.

Moduł Graph umożliwia analizę przebiegów analogowych (progi alarmowe, regulacja itd.), a także wizualizację wartości analogowych w postaci trendów, historiogramów, wartości chwilowych w czasie rzeczywistym i podczas analizy zapisów archiwalnych. W praktyce system GEMOS umożliwia np. kontrolowanie poziomu paliwa w zbiorniku agregatu prądotwórczego, stanu instalacji tryskaczowych, ciśnienia w hydrantach, temperatury w pomieszczeniach, stanów UPS-ów, warunków pogodowych itp. GEMOS jest często wykorzystywany także do wizualizacji stanu kabli sensorycznych.

Skalowalność – od Smart do Professional

Właściwość systemu umożliwiająca rozbudowę instalacji nazywa się skalowalnością. W przypadku systemu GEMOS ta ­cecha jest jego wielką zaletą. Pozwala z jednej strony na skromny początek inwestycyjny (niska cena), a z drugiej na łatwe wdrożenie systemu przez projektanta i instalatora, który po raz pierwszy ma do czynienia z taką technologią. System GEMOS jest rozwijany już od ponad 15 lat. Obecnie przygotowywana jest już platforma IV generacji. W zależności od wielkości obiektu i liczby integrowanych systemów można wybrać jedną spośród kilku wersji systemu GEMOS: Smart, Light, Light Plus, Standard albo największą – Professional.

rys7

Fot. 6. Skalowalność systemu pozwala na tworzenie zarówno bardzo małych aplikacji, jak i rozległych, wielostanowiskowych centrów obsługi (zakłady Bayer w Leverkusen)

Ogromną zaletą systemu GEMOS jest to, że kupując najprostszą wersję systemu nie uniemożliwia się jego ewentualnej rozbudowy. Koszty rozbudowy zależą tylko i wyłącznie od wielkości systemu. Rozbudowa systemu nie wymaga również jego przeinstalowywania. Wszystkie dotychczas wprowadzone dane mogą być nadal wykorzystywane.

ela-compil
www.ela-compil.pl
office@ela.pl
tel. +48 61 869 38 50

Zabezpieczenia 5/2010

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony