Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Brak opóźnień i płynne odczytywanie danych w wizyjnych systemach dozorowych

Printer Friendly and PDF

Skrupulatne dopasowywanie urządzeń wchodzących w skład wizyjnych systemów dozorowych jest obecnie ważniejsze niż kiedyś. Takie systemy wykorzystuje coraz więcej firm i organizacji. Mają one zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Gdy wszystko jest brane pod uwagę (czas przechowywania danych, liczba kamer, format obrazu, metoda kompresji, liczba klatek na sekundę), a także uwzględniane są specyficzne wymagania danej firmy, proces projektowania wizyjnego systemu dozorowego komplikuje się. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniej infrastruktury IT, w tym serwerów i jednostek pamięci masowej zoptymalizowanych pod kątem pracy w wizyjnych systemach dozorowych.

Rys. 1. Odczyt danych z dysku twardego (z predykcją lub bez predykcji)

 

Ważność doboru odpowiedniego sprzętu można ukazać na przykładzie z innej dziedziny. Porównajmy samochody używane w wyścigach Formuły 1 z samochodami startującymi w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Można stwierdzić, że jedne i drugie stanowią szczyt osiągnięć technicznych w swojej dziedzinie i realizują podobne funkcje, jednak ich zalety są widoczne tylko wtedy, gdy są używane w środowiskach, które są im przeznaczone. Samochód Formuły 1 będzie świetnie spisywał się na gładkim jak stół, krętym torze wyścigowym, gdy tymczasem samochód nadający się do Rajdowych Mistrzostw Świata będzie szybko pokonywał wyboiste bezdroża. Jeśli dokona się zamiany pojazdów i zmusi je do jazdy na nieodpowiednich podłożach, okaże się, że ich parametry użytkowe są gorsze od przeciętnych.

Podobnie jest w przypadku serwerów i pamięci masowych przeznaczonych do pracy w biurowych systemach IT albo w systemach wizyjnych. W obu przypadkach podstawowe funkcje tych urządzeń są identyczne, lecz – by uzyskać zamierzone wyniki – muszą być zoptymalizowane na różne sposoby. W przypadku wizyjnych systemów dozorowych może być problem z zapewnieniem obsługi znacznej liczby kamer o wysokiej rozdzielczości, bezbłędnej rejestracji obrazów z tych kamer oraz równie bezbłędnego i płynnego odtwarzania zapisanych materiałów wizyjnych. Problemu nie ma w przypadku zastosowania rozwiązań firmy Promise Technology. 

Płynne odtwarzanie dzięki technice SmartBoost

Specjaliści z firmy Promise zwrócili uwagę na  problemy związane z odtwarzaniem materiałów wizyjnych zapisanych na dyskach komputerowych. Nawet najlepsze z dysków wykazują pewne wady wynikające z zasady ich działania. Wady te nie mają większego znaczenia w standardowych systemach IP obsługujących biura czy banki, jednak stają się uciążliwe w wizyjnych systemach dozorowych. Czynnikiem, który szczególnie negatywnie wpływa na proces odtwarzania materiałów wizyjnych, jest zbyt długi czas uzyskiwania dostępu do danych, zapisanych na dyskach twardych pod określonymi adresami logicznymi. Na czas uzyskiwania dostępu składa się czas na odnalezienie właściwej ścieżki na talerzach dyskowych oraz czas na obrót talerzy, który jest potrzebny do tego, by głowice odczytujące dane trafiły na właściwe sektory. Problem powiększa się, gdy konieczne jest jednoczesne odtwarzanie wielu nagrań pochodzących z różnych kamer. Poszczególne fragmenty nagrań są rozłożone w przestrzeni dyskowej w sposób przypadkowy. Konieczność częstego wyszukiwania właściwych sektorów dyskowych powoduje znaczne opóźnienia w procesie odtwarzania obrazów, co jest zilustrowane na rys. 1. Jeżeli mamy do czynienia z wieloma dyskami połączonymi w macierz RAID, czas uzyskiwania dostępu jest jeszcze dłuższy, gdyż właściwe partie danych są wyszukiwane na wielu dyskach. 

Rys. 2. Odtwarzanie z predykcją przez rejestrator Promise w porównaniu z pracą standardowego rejestratora sieciowego

 

Do przyspieszania odczytu danych służy technika SmartBoost. Najniższa, sprzętowa warstwa systemu jest odpowiedzialna za predykcję, czyli przewidywanie, które fragmenty zapisanego materiału wizyjnego będą za chwilę potrzebne, zanim zostanie wydane polecenie ich odszukania. W tym procesie istotną rolę pełni szybka pamięć podręczna, do której przenoszone są zarówno dane potrzebne natychmiast, jak i dane, które będą potrzebne dopiero za chwilę. Pozwala to skrócić czas przeszukiwania kolejnych sektorów dyskowych, gdyż pewne czynności, takie jak odnajdywanie odpowiedniej ścieżki na talerzach dyskowych, odbywają się rzadziej i są efektywniej wykorzystywane. Wszystkie pobrane fragmenty nagrań są porządkowane i odtwarzane z szybkiej pamięci, co powoduje, że obraz zyskuje na płynności. Ponadto średni czas zużywany na dotarcie do właściwego fragmentu nagrań jest krótszy niż w przypadku pamięci masowych bez predykcji odczytywanych danych.

Rys. 3. Dzięki funkcji OPAS czynności związane z serwisem są uproszczone

 

Ułatwiona diagnostyka dzięki funkcji OPAS

Technika SmartBoost nie tylko optymalizuje działanie aplikacji służących do odtwarzania obrazu, lecz także umożliwia realizację unikatowej funkcji One Plug Auto Service (OPAS) opracowanej przez firmę Promise. OPAS ułatwia użytkownikom systemów dozorowych gromadzenie niezbędnych logów oraz innych danych przeznaczonych dla personelu technicznego firmy Promise, wykorzystywanych podczas analizy stanu rejestratorów sieciowych z serii Vess A. Wyobraźmy sobie, że w rozbudowanym systemie dozorowym wystąpił jakiś problem. Naturalnym odruchem użytkownika jest chęć uzyskania pomocy ze strony producenta, jednak wyjaśnienie, co tak naprawdę stało się w systemie, może zająć wiele czasu. Użytkownik powinien wezwać przeszkolonego pracownika obsługi technicznej, by ten skorzystał z łączy szeregowych, pobrał z systemu logi i inne dane o stanie systemu, następnie przekazał je firmie Promise. Serwis prowadzony w takim trybie jest uciążliwy dla użytkownika końcowego, zajmuje zbyt wiele czasu i jest mało skuteczny.

Funkcja OPAS upraszcza czynności serwisowe. Jeśli w systemie wystąpi jakiś problem, należy jedynie podłączyć pamięć USB do rejestratora lub jednostki pamięciowej, a raport o stanie systemu zostanie pobrany automatycznie. Tak prostej czynności może się podjąć nawet nieprzeszkolony pracownik i nie ma ryzyka popełnienia błędu w ocenie stanu technicznego systemu. Funkcja OPAS jest szczególnie przydatna w obiektach o znaczeniu strategicznym, w których urządzenia rejestrujące obraz są ściśle chronione, a przez to niedostępne dla pracowników działu IT. 

Na rysunku 3 pokazane jest rozwiązywanie problemów z systemem dozorowym w przypadku, w którym funkcja OPAS nie jest dostępna, i w przypadku, w którym jest dostępna. Jak widać, w drugim z omawianych przypadków liczba niezbędnych operacji jest mniejsza, a czas ich wykonywania krótszy, co świadczy o zaletach funkcji OPAS.

Wykorzystanie funkcji OPAS nie ogranicza się jedynie do szybkiego sporządzania raportów na temat stanu technicznego systemu dozorowego zbudowanego z użyciem urządzeń z serii Vess R2000 oraz Vess A2000. Umożliwia ona także czynności konserwacyjne, takie jak aktualizacja oprogramowania układowego, oraz upraszcza czynności wstępne związane z ponownym rozruchem systemu, takie jak zmiana haseł. Wszystkie te operacje są wykonywane automatycznie po podłączeniu pamięci USB do wskazanych urządzeń.

Zarówno technika SmartBoost, jak i funkcja OPAS stanowią autorskie opracowania firmy Promise, które wyróżniają urządzenia z serii Vess A2000 spośród rozwiązań konkurencyjnych.

Tyler Sander 
Andrzej Czeremański
 Promise Technology
Tłumaczenie: Redakcja
Andrzej.Czeremanski@eu.promise.com
Sales-de@eu.promise.com

 

Zabezpieczenia 2/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony