Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Kongres Pożarnictwa FIRE-POZNAŃ 2016. Przeciwdziałanie poważnym awariom i pożarom

Printer Friendly and PDF

6 października w Warszawie doszło do poważnego pożaru elektrociepłowni EC Żerań. Pożar nastąpił w wyniku zapalenia się izolacji kabli elektrycznych i spowodował całkowite zadymienie budynku. Spaleniu uległo około 50 metrów kabli elektrycznych w pomieszczeniu kotłowni. Ze skutkami pożaru walczyło 12 jednostek straży pożarnej oraz pięć samochodów operacyjnych.

W obliczu podobnych zdarzeń dopiero uświadamiamy sobie, jak ważna jest profilaktyka przeciwpożarowa. O odpowiednim zabezpieczeniu przejść pożarowych, ocenie ryzyka, systemach wczesnego reagowania oraz wentylacji i oddymianiu będziemy mówić podczas najbliższego Kongresu Pożarnictwa FIRE-POZNAŃ 2016. Zaprezentujemy tam między innymi nowoczesne kable ogniochronne, systemy detekcji i sygnalizacji pożaru, a firma Fläkt Bovent pokaże najczęstsze błędy przy projektowaniu systemów oddymiania i ich wykonania.

Co jeszcze czeka na uczestników konferencji?
Niewątpliwie możliwość testowania urządzeń i systemów w trakcie konferencji, pokazy, ale i szczegółowe omówienie zabezpieczenia pomieszczeń przed pożarem przy użyciu gazowych urządzeń gaśniczych oraz ewakuacji z zadymionych pomieszczeń, wykrywania pożarów, m.in węglowodorów, na przykładzie trójpasmowej czujki podczerwieni w strefach zagrożonych wybuchem, metod skutecznej ochrony przed zagrożeniem pionowych dróg komunikacyjnych czy integracji systemów sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarowej.

Cztery sesje, czworo uznanych i z bogatym dorobkiem ekspertów merytorycznych z SGSP, CNBOP i SITP O/Gdańsk, 12 ekspertów technicznych, możliwość skonsultowania projektów, rozmowy kuluarowe, pokazy funkcjonowania systemów. Duża dawka wiedzy i praktyki pożarowej w jedynym czasie i miejscu. Wymiana doświadczeń, testowanie rozwiązań oraz specjalny pokaz zabezpieczenia pomieszczeń przed pożarem stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi – to wszystko już 20 października w Poznaniu!

W trakcie kongresu na projektantów i instalatorów czekają m.in. warsztaty sygnalizacji pożarowej przygotowane przez Polon-Alfa, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej. Nie zabraknie również tematów związanych z kierunkami rozwoju i nowymi metodami oceny bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz konfrontacją punktu widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. i naukowca – informatyka. Panele dyskusyjne poprowadzą m.in. znakomici eksperci z SGSP: mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica i mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski. Na temat nowych regulacji prawnych w przepisach przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych głos zabierze bryg. mgr inż. Marek Zabrocki, Prezes SITP Oddział Gdański, Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Gdyni. Natomiast pasjonatów i praktyków ochrony przeciwpożarowej na pewno zainteresuje jeden z tematów kongresu: analiza współczesnych narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.

Kongres zakończy tradycyjne debata ekspercka nt. nowych regulacji prawnych w przepisach przeciwpożarowych oraz roli rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń w procesie inwestycyjnym. Program wydarzenia dostępny na stronie organizatora DND Project www.dndproject.com.pl.

Jak wziąć udział w kongresie?
Zgłoś udział i już dziś bezpłatnie zarezerwuj miejsce tel. 22 678 58 25, biuro@dndproject.com.pl lub on-line poprzez FORMULARZ na stronie organizatora DND Project zarejestruj (http://dndproject.com.pl/konferencje/164-konferencje).

Na uczestników czeka wysoki poziom merytoryczny dzięki udziałowi ekspertów i praktyków, komplet materiałów szkoleniowych, czas na rozmowy kuluarowe, udział w wykładach, pokazach i warsztatach, przestronny bezpłatny parking oraz jak zawsze miła atmosfera oraz dobra kawa

Organizator DND Project

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony