Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Polalarm zaprasza na kurs

Printer Friendly and PDF
Zarząd Stowarzyszenia Polalarm zaprasza na VI Kurs Przygotowawczy do Rzeczoznawstwa Systemów Zabezpieczających.

Na kurs może zgłosić się każdy specjalista branży pragnący podnieść swoje kwalifikacje, jednak warunkiem ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia Stowarzyszenia Polalarm jest spełnienie wymienionych kryteriów:
  1. wyższe wykształcenie techniczne,
  2. pięcioletnia praktyka zawodowa, w tym dwuletnia praktyka zawodowa w projektowaniu systemów KL. SA-3, KL-SA-4,
  3. licencja II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego,
  4. ukończenie Kursu Przygotowawczego do Rzeczoznawstwa Systemów Zabezpieczających (dopuszczalna nieobecność na jednej sesji) oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej,
  5. członkostwo w Stowarzyszeniu Polalarm.
O zakwalifikowaniu kandydata na rzeczoznawcę na kurs i o wystąpieniu do Zarządu Polalarm o nadanie tytułu rzeczoznawcy decyduje Komisja ds. Rzeczoznawców Stowarzyszenia Polalarm. Przed zakwalifikowaniem na kurs, Komisja ds. Rzeczoznawców Stowarzyszenia Polalarm może zaprosić kandydata na rzeczoznawcę na rozmowę kwalifikacyjną. O decyzji komisji kandydaci na rzeczoznawców zostaną powiadomieni pisemnie.

Kurs będzie obejmował około 145 godzin zajęć, przeprowadzonych w pięciu trzydniowych sesjach obejmujących zagadnienia:
- prawne i normatywne - dotyczące branży ochrony,
- techniczno-organizacyjne,
- inwestycyjno-ekonomiczne,
- zarządzania bezpieczeństwem obiektów,
- metodyczne opracowanie pracy dyplomowej
oraz
szóstej, jednodniowej sesji, poświęconej prezentacji i obronie prac dyplomowych.

Każda z sesji będzie prowadzona w formie wykładów, konsultacji, warsztatów dyplomowych oraz prezentacji urządzeń.
Rozdzielenie tematów prac dyplomowych i rozpoczęcie pracy nad nimi przewidziane jest na drugiej sesji. Uczestnicy kursu w dniu rozpoczęcia poszczególnych sesji otrzymywać będą konspekty wykładów, materiały, a także spis literatury przedmiotu.
Realizacja kursu zlecona została przez Stowarzyszenie Polalarm zakładowi Techom, który absolwentom kursu wystawi stosowne zaświadczenia o jego ukończeniu.
Dyplom rzeczoznawcy nadawany jest przez Stowarzyszenie Polalarm, zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Nr 20/98 Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w sprawie statusu rzeczoznawców i zasad organizacji rzeczoznawstwa przez stowarzyszenia naukowo-techniczne zrzeszone w FSNT-NOT.
Karta zgłoszenia na VI Kurs Przygotowawczy do Rzeczoznawstwa (do pobrania ze strony www.techom.com), powinna zostać przesłana do ZRTOM Techom, jako organizatora kursu, na adres: ul. Marszałkowska 60 lok. 27, 00-545 Warszawa, w terminie do końca listopada 2006 r.
Program kursu będzie poszerzony o bardzo potrzebny na rynku temat Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony