Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Specjalistyczny Kurs Archiwizacji Dokumentacji Niejawnej

Printer Friendly and PDF

24-26 września 2007 Warszawa-Miedzeszyn,
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS

Szanowni Państwo,

Każdego roku poszczególne komórki organizacyjne, w tym kancelarie tajne dokonują przeglądu dokumentacji celem przygotowania akt spraw zakończonych do przekazania do archiwum. Dokumentacja niearchiwalna natomiast, stanowiąca jednocześnie dokumentację niejawną, po upływie okresów przechowywania musi być zniszczona w odpowiedni sposób. W przypadku dokumentacji niejawnej brak uregulowań prawnych powoduje duże trudności zarówno z archiwizacją jak i jej brakowaniem. Kierownik kancelarii tajnej powinien wyznaczyć pracowników, odpowiedzialnych za współpracę z archiwum, polegającą w szczególności na właściwym przygotowaniu i przekazaniu dokumentacji kancelarii tajnej jak również na udziale w pracach komisji oceny dokumentacji. Szczegółowy sposób niszczenia dokumentacji niearchiwalnej zawierającej informacje niejawne powinny określać przepisy wewnętrzne.

Wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowaniom zapraszamy Państwa na specjalistyczny kurs archiwizacji dokumentacji niejawnej. Przygotowany przez nas kurs ma na celu zapoznanie Państwa m.in. z następującymi zagadnieniami:

  • podstawy prawne archiwizacji dokumentów niejawnych
  • tworzenie wewnętrznych przepisów kancelaryjno-archiwalnych
  • ustalanie kategorii archiwalnej dokumentacji niejawnej
  • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji niejawnej do archiwum
  • ochrona informacji niejawnych w archiwum
  • udostępnianie przez archiwum akt zawierających informacje niejawne
  • brakowanie dokumentów niejawnych oraz nośników informacji

W ramach kursu odbywają się również praktyczne ćwiczenia z porządkowania dokumentacji, opisywania teczek, przygotowywania spisów zdawczo-odbiorczych oraz przygotowywania do przekazania dokumentacji do archiwum. Każdy uczestnik indywidualnie wykonuje praktyczne czynności pod nadzorem wykładowców.

Kurs zakończony jest egzaminem oraz otrzymaniem "Świadectwa ukończenia specjalistycznego kursu archiwizacji dokumentacji niejawnej".

Szkolenie kierujemy do pełnomocników ochrony informacji niejawnych, osób zatrudnionych w kancelariach tajnych, archiwach zakładowych oraz osób mających na co dzień kontakt z dokumentacją stanowiącą tajemnicę państwową lub służbową.
Szkolenia prowadzone są w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście wykładowców do słuchaczy gwarantując nabycie przedmiotowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Do zobaczenia w Warszawie!

Kontakt:
JDS Consulting, www.jds.com.pl
Tel. 022 651 60 31, fax 022 651 60 32, email: office@jds.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony