Pobierz
najnowszy numer

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach z branży!

Jesteś tutaj

Szkolenia i warsztaty organizowane przez KSOIN

Printer Friendly and PDF

KRAJOWE STOWARZYSZENIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
ZARZĄD GŁÓWNY
40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8/10
tel. 032 206 46 00, 032 786 96 68/69, 509 442 601, faks 032 206 46 01
e-mail: biuro@ksoin.com.pl, http://www.ksoin.com.pl
zaprasza na


Warsztaty szkoleniowe dla audytorów i pełnomocników Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz PN-ISO/IEC 17799:2007   

Szkolenie skierowane jest do audytorów i pełnomocników Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), kandydatów na pełnomocników i audytorów SZBI, menedżerów bezpieczeństwa informacji, CSO (Chief Security Officer), dyrektorów zarządzających i odpowiedzialnych za piony bezpieczeństwa oraz  pracowników pionów ochrony.

Termin: 12 - 14 września 2007 r.
Miejsce: Wojskowy Zespół Wypoczynkowy „Jantar”, Jurata, ul. Wojska Polskiego, www.wzwjantar.pti.pl


Szkolenie i warsztaty dla administratorów danych osobowych i ABI

Szkolenie i warsztaty skierowane są do kadry kierowniczej i pracowników działów przetwarzających dane osobowe, a zwłaszcza do administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz innych osób zainteresowanych procedurami ochrony danych osobowych. Zajęcia programowe będą prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz eksperci bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych – uwzględniając aktualne normy prawne i zalecenia GIODO.

Termin: 17 - 19 września 2007 r.
Miejsce: Dom Wczasowy „Jawor”, Ustroń - Jaszowiec, ul. Wczasowa 51, www.jawor.ustron.pl


Szkolenie dla office managerów, asystentek i sekretarek nt. „Podstawowe standardy ochrony informacji w firmie. Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa”

Szkolenie ma na celu przekazanie i uporządkowanie wiedzy na temat podstawowych norm i regulacji prawnych dotyczących ochrony informacji i danych osobowych, przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania kancelarii, w tym również tajnej, postępowania z dokumentami niejawnymi i innymi chronionymi przez prawo oraz zasadami organizowania i nadzorowania obiegu korespondencji w firmie/instytucji, profesjonalnego przechowywania dokumentów, a także właściwego postępowania z nośnikami elektronicznymi, dyskami twardymi, korespondencją elektroniczną oraz e-dokumentacją w biurze.

Termin: 26 - 28 września 2007 r.
Miejsce: Hotel Dedal, Malbork, ul. Gen. de Gaulle’a 5, www.dedal.malbork.msi.pl.


Kurs pracowników kancelarii tajnych

Zapraszamy do udziału w pięciodniowym, profesjonalnym kursie organizowanym w porozumieniu z Kierownictwem Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych oraz Administracji Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Śląskiego. Indywidualny program kursu został opracowany przy współudziale praktyków - oficerów DOIN Ministerstwa Obrony Narodowej i  uwzględnia zalecenia służb ochrony państwa. Program obejmuje aktualne przepisy, normy i wymagania kancelaryjne. W zajęciach mogą uczestniczyć aktualni pracownicy kancelarii tajnych chcący pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności, a także osoby nie posiadające doświadczenia, a zamierzające podjąć pracę w kancelariach tajnych. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Termin: 1 - 5 października 2007 r.
Miejsce: Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni k. Warszawy, Białobrzegi, ul. Wczasowa 59, www.wdwrynia.pl


Warsztaty szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego
Przygotowanie, opracowanie i wdrażanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE)

Warsztaty skierowane są zwłaszcza do pełnomocników ochrony, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także pozostałych pracowników pionów ochrony informacji niejawnych chcących uporządkować wiedzę i nabyć praktycznych umiejętności przygotowania warunków, opracowania dokumentów oraz wdrożenia systemowych rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zajęcia programowe i praktyczne będą prowadzili doświadczeni specjaliści i eksperci - byli oficerowie Służb Ochrony Państwa.

Termin: 15 - 17 października 2007 r.
Miejsce: Hotel Dedal, Malbork, ul. Gen. de Gaulle’a 5, www.dedal.malbork.msi.pl


Szkolenie dla audytorów Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) organizowanego w porozumieniu z Zakładem Systemów Jakości i Zarządzania MON zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2007. Szkolenie skierowane jest do absolwentów studiów podyplomowych dotyczących ochrony informacji z Uniwersytetu Śląskiego i Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych oraz pracowników pionów ochrony. Szkolenie kończy się egzaminem i  wydaniem Certyfikatu, który potwierdza zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zajęcia programowe będą prowadzili audytorzy wiodący ZSJiZ, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego, eksperci i praktycy bezpieczeństwa informacji.

Termin: 22 - 24 października 2007 r.
Miejsce: Wojskowy Zespół Wypoczynkowy "Zakopane", Kościelisko, ul. St. Nędzy-Kubińca 101, www.wzw.zakopane.pl

Bezp. inf. KSOIN 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów bez zgody redakcji zabronione / Zasady użytkowania strony